نویسنده = الهه ستّاری
تعداد مقالات: 1
1. طرحواره‌های تصویری ـ بلاغی در دفتر «لیس للمساء إخوة» از ودیع سعاده

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1399، صفحه 139-161

الهه ستّاری؛ حسین شمس آبادی؛ طاهره میرزاده