نویسنده = مسلم خزلی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی شیوۀ روایی فراداستان در رمان حرب الکلب الثانیة

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1400، صفحه 209-235

محمد رضا شیرخانی؛ مسلم خزلی


2. تحلیل روان‌شناسانه رمان زقاق المدق اثر نجیب محفوظ

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1395، صفحه 211-235

یحیی معروف؛ مسلم خزلی


3. کنکاشی در فلسفه وجود‌گرایی در شعر جمیل صدقی زهاوی

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1393، صفحه 141-176

یحیی معروف؛ مسلم خزلی؛ تورج سهرابی