کلیدواژه‌ها = نجیب محفوظ
تعداد مقالات: 9
1. آشنایی زدایی در رمان «اللّصّ والکلاب»، اثر نجیب محفوظ بر اساس فرمالیسم روسی

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-27

محبوبه بادرستانی؛ علیرضا حسینی


2. کارکرد نشانه‌شناختی نام‌ها در رمان الطریق نجیب محفوظ

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1399، صفحه 185-205

نعیمه غفارپور صدیقی؛ وحید مبارک؛ محمد ایرانی


3. خوانش ناتورالیستی رمان «بین القصرین» اثر نجیب محفوظ

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1399، صفحه 207-234

محمود حیدری


4. خوانشی تحلیلی از صحنه آغازین رمان "اللص والکلاب" اثر نجیب محفوظ

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1398، صفحه 99-122

عادل آزاددل؛ جواد گرجامی؛ نرگس معصومی


5. تحلیل اگزیستانسیالیستی شخصیت اوّل (عمر) رمانِ "الشحّاذ" اثر نجیب محفوظ

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1398، صفحه 231-253

سید مصطفی موسوی اعظم؛ محمود حیدری


6. تحلیل رمان «اللصّ والکلاب» اثر نجیب محفوظ با الگوی ساختاری کلود برمون

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-66

پیمان صالحی؛ سمیره مرادزاده


7. تحلیل روان‌شناسانه رمان زقاق المدق اثر نجیب محفوظ

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1395، صفحه 211-235

یحیی معروف؛ مسلم خزلی


8. شیوه‌های شخصیت‌پردازی غیرمستقیم (کنش، گفتار و نامگذاری) در رمان «زقاق‌المدقّ» اثر نجیب محفوظ

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1395، صفحه 107-135

علی اصغر حبیبی؛ حمیده امیرحاجلو؛ فتاح علیپور


9. نقدی بر رمان«اللّص و الکلاب» اثر «نجیب محفوظ» از منظر فنّ توصیف

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-39

وصال میمندی؛ فاطمه جمشیدی