کلیدواژه‌ها = رمان پسامدرن
تحلیل رمان حرب الکلب الثانیه بر اساس نظریه آشوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1401

10.22034/mcal.2022.18809.2261

مسلم خزلی؛ پیمان صالحی


بررسی روایت اپیزودی در رمان «برید اللیل» از هدی برکات

دوره 11، شماره 21، دی 1400، صفحه 271-294

10.22034/mcal.2021.15387.2094

علی پیرانی شال؛ عبداله حسینی؛ علی اسودی؛ فاطمه عابدینی