کلیدواژه‌ها = رمان
تعداد مقالات: 2
2. مطالعه روشمندی علمی در پژوهشهای نثر معاصر عربی «بررسی موردی چکیده های مقالات داستانی»

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1392، صفحه 0-0

هادی نظری منظم؛ حسین ابویسانی؛ نورالدین پروین؛ کاوه خضری