نشانه¬ ـ معناشناسی ساختار روایی داستان «و ما تشاؤون» بر اساس نظریه گریماس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گریماس، معناشناس فرانسوی، کوشیده است الگویی منسجم جهت مطالعه روایت ارائه نماید. بر اساس آنچه از نظر وی و نشانه­معناشناسی نوین دریافت می­شود، شناخت متون ادبی دیگر مبتنی بر تحلیل مکانیکی و شناخت فرستنده و گیرنده نیست. بلکه مهم شناخت سیر تولید متن تا انتقال و دریافت است که شامل عناصر کنشی و شَوِشی و رخدادی می‌شود.
  این مقاله به بررسی شرایط تولید و دریافت معنا در نظام گفتمانی روایی داستان «وما تشاؤون» می‌پردازد. نظام­های گفتمانی یا مبتنی بر کنش هستند که نظام­های گفتمانی شناختی را می­سازند یا مبتنی بر شَوِش که نظام­های گفتمانی احساسی را می­سازند. داستان پایداری «و ما تشاؤون» به دلیل منطق روایی حاکم بر آن، قابلیت تحلیل و بررسی از دیدگاه نظام­های گفتمانی کنشی (و بعضا شَوِشی) را دارد. هادی، کنشگر اصلی، تابع برنامه است و توانش روحی و جسمی او، موتور اصلی کنش او را به وجود می­آورد. کنشگر با کمک کنش­یارها بر نیروهای مخالف پیروز می­شود و کنش را انجام می­دهد و به ترتیب مراحل آماده­سازی و آزمون اصلی را پشت سر می­گذارد وبه آزمون سرفرازی می­رسد. در این مرحله به پایان فرایند روایی کلام (یا ارزیابی) و ارزش می­رسد. گفتمان غالب آن، هوشمند (یا کنشی) بوده و روند شکل­گیری ارزش به گونه­ای است که گفتمان اخلاق­مدار می­شود. البته در این داستان با گفتمان رخدادی و کنش متکی بر ابرحضور هم روبه­رو هستیم.
بدین ترتیب هدف این نوشتار واکاوی فرایند نشانه­معناشناسی داستان مذکور بر اساس الگوی مطالعاتی گریماس است تا نشان دهد چگونه کنش و شَوِش باعث شکل­گیری گفتمان «و ما تشاؤون» شده و انواع نظام­های هوشمند و احساسی و رخدادی را به وجود آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantics of Narrative Structurein “WaMāTashā’un” ShortStorybased on Greimas’s Model

نویسندگان [English]

  • 1 1
  • 1 1
چکیده [English]

narration. Based on what is understood from his view and the new semantics, investigation of literary text is not based on mechanical analysis and the detection of sender, receiver. But recognition of production process to transmission and reception of text which is includes action, state and occurrence is important.
This paper studies conditions of production and understanding the meaning in thediscursive system of “WaMāTashā’un”. Discourse systems are based on the action that make cognitive discourse systems or state that make emotional discourse systems. “WaMāTashā’un” can be studied from the perspective of active discursive systems (and state) because of its narrative logic. Dominant discourse is cognitive and ethics. Of course, we deal with occurrence discourse.
The aim of this research is semantic Structureof “WaMāTashā’un” based on theGreimas’s model. It presents how the action and state could form its discourse and create all kinds of discourse systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Semantics
  • WaMāTashā’un
  • Action
  • State
  • Greimas