دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-245 

مقاله پژوهشی

1. بررسی سرعت روایت در رمان «المصابیح الزرق» حنامینه

صفحه 1-24

عبدالله رسول نژاد؛ حسن سرباز؛ سودابه خسروی زاده


5. نمادها و نشانه‌های «کودکی و جنگ» در شعر سمیح القاسم

صفحه 101-125

حسین عابدی؛ تورج زینی وند؛ فاطمه کلاهچیان


6. بازتاب «سنت» و «تجدد» در قصرالشوق نجیب محفوظ

صفحه 127-153

سعید حسام پور؛ حسین کیانی؛ مدینه کرمی


9. نشانه‌شناسی رمزگان‌های زبانی در سروده «عودة سندباد» از «علی فوده»

صفحه 197-225

فاطمه جمشیدی؛ وصال میمندی؛ فاطمه قادری؛ رضا افخمی عقدا