نویسنده = روح الله صیادی نژاد
بازنمایی کنشگران اجتماعی در رمان الطلیانی بر اساس رهیافت ون‌لیوون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.22034/mcal.2022.17399.2196

روح الله صیادی نژاد؛ ام البنین قدرتی؛ علی نجفی ایوکی