نویسنده = بهنام فارسی
«الأسود یلیق بک» اثر أحلام مستغانمی، روایتی به قلم یک زن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22034/mcal.2023.19175.2278

بهنام فارسی؛ فاطمه قادری؛ زینب توکلی