نویسنده = مسلم خزلی
تحلیل رمان حرب الکلب الثانیه بر اساس نظریه آشوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1401

10.22034/mcal.2022.18809.2261

مسلم خزلی؛ پیمان صالحی


بررسی شیوۀ روایی فراداستان در رمان حرب الکلب الثانیة

دوره 11، شماره 20، شهریور 1400، صفحه 209-235

10.22034/mcal.2021.14747.2055

محمد رضا شیرخانی؛ مسلم خزلی


تحلیل روان‌شناسانه رمان زقاق المدق اثر نجیب محفوظ

دوره 6، شماره 11، آبان 1395، صفحه 211-235

یحیی معروف؛ مسلم خزلی


کنکاشی در فلسفه وجود‌گرایی در شعر جمیل صدقی زهاوی

دوره 4، شماره 7، اسفند 1393، صفحه 141-176

یحیی معروف؛ مسلم خزلی؛ تورج سهرابی