کلیدواژه‌ها = عبدالله بردونی
بررسی نشانه‌شناختی رمزگان‌های شعر معاصر یمن با تکیه بر نظریه پیرس؛ مطالعه موردی اشعار عبدالله بردونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

10.22034/mcal.2023.19295.2286

احمد محمدی نژاد پاشاکی؛ حسین تک تبار فیروزجائی


بررسی کارکرد موسیقی شعر بردونی در تصویر آفرینی

دوره 9، شماره 16، شهریور 1398، صفحه 1-24

10.22034/mcal.2019.1455

مصطفی مهدوی آرا؛ سید مهدی نوری کیذقانی