کلیدواژه‌ها = معناشناسی، میدان های معنایی، بافت، قصیدۀ &laquo
کارکرد نظریۀ بافت و میدان های معنایی در بازنمود مفاهیم «فی السوق القدیم»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22034/mcal.2022.18291.2235

امید جهان بخت لیلی؛ قهرمان فرشته پور