کلیدواژه‌ها = یونگ
تحلیل کهن‌الگوی‌ «نقاب» در دیوان ملامح من الوجه الامبیذوقلیسیّ محمد عفیفی مطر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1401

10.22034/mcal.2023.8552.2202

حمیدرضا مشایخی؛ آنه محمد سقلی


تحلیل شخصیت‌های رمان أفراح لیلة القدر اثر عبد‌الکریم ناصیف براساس کهن الگوهای شخصیتی شینودا بولن.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1402

10.22034/mcal.2023.18379.2240

ریحانه حمزه؛ معصومه تقی زاده؛ معصومه شبستری


نمودهای پرسونا در صانع الحب اثر احسان عبدالقدوس بر پایه نظریه گوستاو یونگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22034/mcal.2023.18880.2288

حسین شمس‌آبادی؛ علیرضا حسینی؛ رفعت فیضی؛ سحر دهقانی