کلیدواژه‌ها = بینامتنی
مطالعه بینامتنی رمان و فیلم «اللص و الکلاب»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1401

10.22034/mcal.2023.17592.2207

مهین حاجی زاده؛ عبدالاحد غیبی؛ علی مصطفی نژاد


سبک‌شناسی سرودۀ «الخروجِ» صلاح عبدالصبور

دوره 4، شماره 6، شهریور 1393، صفحه 1-30

علی نجفی ایوکی؛ طیبه باغ چایی


بینامتنی قرآنی در اشعار احمد شوقی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 25-51

سیدمهدی مسبوق؛ حسین بیات