تقابل مکان و کارکردهای معنایی آن در رمان «موسم الهجرة إلی الشمال»

دوره 3، شماره 5، اسفند 1392، صفحه 0-0

مجید محمدی؛ خلیل پروینی؛ فرامرز میرزایی


تأثیرپذیری شاعران معاصر عرب از مکتب ادبی رمانتیک

دوره 2، شماره 1، دی 1390، صفحه 1-26

علی سلیمی؛ حسین رضا اخترسیمین


نقدی بر رمان«اللّص و الکلاب» اثر «نجیب محفوظ» از منظر فنّ توصیف

دوره 2، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 1-39

وصال میمندی؛ فاطمه جمشیدی


سبک‌شناسی سرودۀ «الخروجِ» صلاح عبدالصبور

دوره 4، شماره 6، شهریور 1393، صفحه 1-30

علی نجفی ایوکی؛ طیبه باغ چایی


بازنمایی اندیشه‌های داستانی در ادبیات پایداری فلسطین(بررسی موردی رمان "الصبار")

دوره 4، شماره 7، اسفند 1393، صفحه 1-28

کبری روشنفکر؛ خلیل پروینی؛ فرامرز میرزایی؛ نعیمه پراندوجی


هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر صلاح عبدالصبور‌

دوره 5، شماره 8، شهریور 1394، صفحه 1-26

هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر صلاح عبدالصبور‌

ابراهیم اناری بز چلوئی؛ حسن مقیاسی؛ سمیرا فراهانی


دلالت نمادین رنگ در شعر خلیل حاوی

دوره 6، شماره 10، خرداد 1395، صفحه 1-32

محسن پیشوایی علوی؛ شهلا شکیبایی فر


رمزگشایی از نمادهای اشغالگران در شعر عزالدین مناصره

دوره 6، شماره 11، آبان 1395، صفحه 1-25

محسن سیفی؛ روح الله صیادی نژاد؛ فرحناز شریعت


بررسی و تحلیل تصویر زن در داستان‌های کوتاه یوسف ادریس

دوره 7، شماره 12، خرداد 1396، صفحه 1-22

10.29252/mcal.7.12.1

مهین حاجی زاده؛ راضیه رفیعی؛ محمد پاشایی


بررسی سرعت روایت در رمان «المصابیح الزرق» حنامینه

دوره 7، شماره 13، آبان 1396، صفحه 1-24

10.29252/mcal.7.13.1

عبدالله رسول نژاد؛ حسن سرباز؛ سودابه خسروی زاده


بررسی کارکرد موسیقی شعر بردونی در تصویر آفرینی

دوره 9، شماره 16، شهریور 1398، صفحه 1-24

10.22034/mcal.2019.1455

مصطفی مهدوی آرا؛ سید مهدی نوری کیذقانی


فراخوانی عناصر روایتی هزارویک شب در رمان «بدر زمانه» مبارک ربیع

دوره 10، شماره 19، اسفند 1399، صفحه 1-24

10.22034/mcal.2021.11669.1889

آیت فتحی کندوله؛ جهانگیر امیری؛ تورج زینی وند؛ علی سلیمی


کاربرد نمادین نام حیوانات در شعر «عبدالوهاب البیاتی»

دوره 11، شماره 21، دی 1400، صفحه 1-24

10.22034/mcal.2022.8153.1687

شهریار همتی؛ علی سلیمی؛ سارا رحیمی پور


آهنگِ سفید در سروده‌های سعدی یوسف

دوره 3، شماره 5، اسفند 1392، صفحه 0-0

رضا محمدی؛ عباس گنجعلی