دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بازنمایی کنشگران اجتماعی در رمان الطلیانی بر اساس رهیافت ون‌لیوون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.22034/mcal.2022.17399.2196

روح الله صیادی نژاد؛ ام البنین قدرتی؛ علی نجفی ایوکی


خوانش پسااستعماری پنج‌گانۀ مدن الملح از دریچۀ نظریۀ کارناوالیسم میخائیل باختین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22034/mcal.2022.17134.2185

کمال باغجری؛ یداله ملایری؛ نسرین رنجبران


خوانش جامعه‌شناختی سرمایه‌های‌ زنان در رمان صیف مع العدو اثر شهلا العجیلی براساس نظریه انواع سرمایه پیر بوردیو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22034/mcal.2022.17237.2189

علی افضلی؛ محبوبه شیروانی دستگردی


واکاوی جلوه‌های گروتسک در رمان لعبة النسیان بر اساس رویکرد باختین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22034/mcal.2022.18368.2238

راضیه صدری خانلو؛ علیرضا شیخی؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ مصطفی پارسایی پور


تحلیل کنش مفهومی و ارتباطی سوژه در سروده‌های بهار عربی «ایهاب الشلبی» بر اساس مؤلفه‌های کنش ارتباطی یورگن هابرماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.22034/mcal.2022.18474.2246

حسین الیاسی؛ زینب قاسمی اصل


بازتاب اندیشه‌های زیست ‌محیطی در شعر حیدر محمود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.22034/mcal.2022.17827.2211

مهین ظهیری؛ علی خضری


بررسی اشعار عارفانه میخائیل نعیمه بر اساس رویکرد نشانه‌معناشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

10.22034/mcal.2022.18156.2224

طاهره حیدری


کارکرد نظریۀ بافت و میدان های معنایی در بازنمود مفاهیم «فی السوق القدیم»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22034/mcal.2022.18291.2235

امید جهان بخت لیلی؛ قهرمان فرشته پور


تحلیل کاربست شیوه‌ی روایی فراداستان در رمان کیدالنساء اثر خیری عبدالجواد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22034/mcal.2022.18606.2253

محمودرضا توکلی محمدی


تحلیل رمان حرب الکلب الثانیه بر اساس نظریه آشوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1401

10.22034/mcal.2022.18809.2261

مسلم خزلی؛ پیمان صالحی


واکاوی نماد و اسطوره در قصیدة «سندباد فی رحلته الثامنة» خلیل حاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1401

10.22034/mcal.2023.15615.2108

راضیه کارآمد؛ سید مهدی نوری کیذقانی


تحلیل کهن‌الگوی‌ «نقاب» در دیوان ملامح من الوجه الامبیذوقلیسیّ محمد عفیفی مطر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1401

10.22034/mcal.2023.8552.2202

حمیدرضا مشایخی؛ آنه محمد سقلی


مطالعه بینامتنی رمان و فیلم «اللص و الکلاب»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1401

10.22034/mcal.2023.17592.2207

مهین حاجی زاده؛ عبدالاحد غیبی؛ علی مصطفی نژاد


تحلیل رفتار متقابل شخصیّت‌ها در رمان «القاتل الأشقر» بر اساس نظریه شخصیّت اریک برن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22034/mcal.2023.18212.2228

علی اکبر محسنی؛ ایمان قنبری اقدم


بررسی طرح واره های تصویری در اشعار نزار قبانی ( با تکیه بر نظریه جانسون )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22034/mcal.2023.18465.2245

سبحان کاوسی؛ علی اسودی


بررسی و نقد آراء کمال ابو دیب در حوزه نقد فمنیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.22034/mcal.2023.18956.2271

رسول بازیار؛ شهریار نیازی


آشنایی‌زدایی ادبی در شعر «الحریة» سروده احمد مطر با تکیه بر نظریة بافت زبانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

10.22034/mcal.2023.19309.2289

ساجد زارع؛ محمد مهدی سمتی


تحلیل شخصیت‌های رمان أفراح لیلة القدر اثر عبد‌الکریم ناصیف براساس کهن الگوهای شخصیتی شینودا بولن.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1402

10.22034/mcal.2023.18379.2240

ریحانه حمزه؛ معصومه تقی زاده؛ معصومه شبستری


نمودهای پرسونا در صانع الحب اثر احسان عبدالقدوس بر پایه نظریه گوستاو یونگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22034/mcal.2023.18880.2288

حسین شمس‌آبادی؛ علیرضا حسینی؛ رفعت فیضی؛ سحر دهقانی


«الأسود یلیق بک» اثر أحلام مستغانمی، روایتی به قلم یک زن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22034/mcal.2023.19175.2278

بهنام فارسی؛ فاطمه قادری؛ زینب توکلی


نقد روان‌شناختی شخصیت سعید مهران در رماناللص و الکلاب براساس نظریۀ عقده حقارت آلفردآدلر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22034/mcal.2023.19353.2290

صابره سیاوشی؛ معصومه نعمتی قزوینی؛ آوا قاسمی


بررسی نشانه‌شناختی رمزگان‌های شعر معاصر یمن با تکیه بر نظریه پیرس؛ مطالعه موردی اشعار عبدالله بردونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

10.22034/mcal.2023.19295.2286

احمد محمدی نژاد پاشاکی؛ حسین تک تبار فیروزجائی