نویسنده = زهرا وکیلی نوش ابادی
تعداد مقالات: 1
1. زیبایی‌شناسی انتقادی اشعار ادونیس بر اساس مکتب فرانکفورت

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1399، صفحه 77-105

زهرا وکیلی نوش ابادی؛ علی نجفی ایوکی؛ اسدالله بابایی فرد؛ مریم جلائی