تعداد مقالات ارسال شده 1,077
تعداد مقالات رد شده 752
تعداد مقالات پذیرفته شده 105
درصد پذیرش 10
تعداد داوران 245

عنوان خلاصه استاندارد:JMCAL

ناشر: دانشگاه یزد

ترتیب انتشار: دو فصلنامه (علمی)

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی و عربی 

میانگین زمان داوری : 4هفته 

نرخ پذیرش: 11 درصد

نوع داوری: دو سو ناشناس

سیاست انتشار:  دسترسی آزاد به تمامی مقالات

رتبه نشریه براساس آخرین ارزیابی وزارت علوم: ب (پرتال نشریات علمی)

ضریب تاثیر درپایگاه استنادی علوم جهان اسلام: 0/097 (مشاهده جزئیات)

استفاده از مشابه یابی قبل از ارسال به داوری: دارد (سامانه مشابه یاب متون سمیم نور

هزینه داوری: 50000 تومان (مقالاتی که از تاریخ 1399/08/01 در سامانه دریافت می شوند)

هزینه انتشار: 200000 تومان

"نشریه نقد ادب معاصر عربی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) می باشدو از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید."

 

* قابل توجه پژوهشگران محترم:

مراحل دریافت و داوری مقالات ارسالی از قرار زیر است* 

اقدامات

مهلت انجام

1- بررسی مقاله از جهت رعایت ضوابط موجود در راهنمای نویسندگان

حداکثر 1 هفته

2-بررسی مقاله در کمیته تخصصی جهت تطبیق با حوزه تخصصی مجله

حداکثر 20 روز

3-تعیین داور در صورت همخوانی مقاله با حوزه تخصصی مجله

حداکثر 30 روز

4-مهلت داوری مقالات

حد اکثر 2 ماه

5-ارسال نظر داوران به نویسندگان و انجام اصلاحات توسط صاحبان مقاله

حداکثر 30 روز

6-بررسی مقاله در جلسه هیات تحریریه جهت تصمیم گیری نهایی

هر 4 ماه  یکبار

 

* حدنصاب دریافت مقالات برای تشکیل جلسه در موارد 2 و 3 حداقل 5 مقاله می‌باشد.

* گواهی پذیرش پس از بررسی مقاله در هیأت تحریریه و تایید نهایی صادر خواهد شد.

شماره جاری: دوره 10، شماره 18 - شماره پیاپی 20، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-307 

2. نقاب ابوذر غفاری در شعر معین بسیسو

صفحه 25-49

ابو الحسن امین مقدسی؛ سمیرا فراهانی


10. رسالت باورهای عامیانه در رمان «ریح الجنوب» با تکیه بر تابو و خرافه

صفحه 235-260

جمشید قاسمی؛ فاطمه قادری؛ رضا افخمی؛ محمدعلی سلمانی مروست


ابر واژگان