تعداد مقالات ارسال شده 1,119
تعداد مقالات رد شده 774
تعداد مقالات پذیرفته شده 120
درصد پذیرش 11
تعداد داوران 249

عنوان خلاصه استاندارد:JNCAL

ناشر: دانشگاه یزد

ترتیب انتشار: دو فصلنامه (علمی)

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی و عربی 

میانگین زمان داوری : 4هفته 

نرخ پذیرش: 11 درصد

نوع داوری: دو سو ناشناس

سیاست انتشار:  دسترسی آزاد به تمامی مقالات

رتبه نشریه براساس آخرین ارزیابی وزارت علوم: ب (پرتال نشریات علمی)

ضریب تاثیر درپایگاه استنادی علوم جهان اسلام: 0/097 (مشاهده جزئیات)

استفاده از مشابه یابی قبل از ارسال به داوری: دارد (سامانه مشابه یاب متون سمیم نور 

هزینه انتشار: 300000 تومان (150000 تومان زمان پذیرش مقاله و 150000 تومان قبل از انتشار رسمی مقاله)

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

"نشریه نقد ادب معاصر عربی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) می باشدو از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید."

 

* قابل توجه پژوهشگران محترم:

مراحل دریافت و داوری مقالات ارسالی از قرار زیر است* 

اقدامات

مهلت انجام

1- بررسی مقاله از جهت رعایت ضوابط موجود در راهنمای نویسندگان

حداکثر 1 هفته

2-بررسی مقاله در کمیته تخصصی جهت تطبیق با حوزه تخصصی مجله

حداکثر 20 روز

3-تعیین داور در صورت همخوانی مقاله با حوزه تخصصی مجله

حداکثر 30 روز

4-مهلت داوری مقالات

حد اکثر 2 ماه

5-ارسال نظر داوران به نویسندگان و انجام اصلاحات توسط صاحبان مقاله

حداکثر 30 روز

6-بررسی مقاله در جلسه هیات تحریریه جهت تصمیم گیری نهایی

هر 4 ماه  یکبار

 

* حدنصاب دریافت مقالات برای تشکیل جلسه در موارد 2 و 3 حداقل 5 مقاله می‌باشد.

* گواهی پذیرش پس از بررسی مقاله در هیأت تحریریه و تایید نهایی صادر خواهد شد.

شماره جاری: دوره 10، شماره 19 - شماره پیاپی 21، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-306 

مقاله پژوهشی

1. فراخوانی عناصر روایتی هزارویک شب در رمان «بدر زمانه» مبارک ربیع

صفحه 1-24

آیت فتحی کندوله؛ جهانگیر امیری؛ تورج زینی وند؛ علی سلیمی


4. زیبایی‌شناسی انتقادی اشعار ادونیس بر اساس مکتب فرانکفورت

صفحه 77-105

زهرا وکیلی نوش ابادی؛ علی نجفی ایوکی؛ اسدالله بابایی فرد؛ مریم جلائی


7. بازنمود فرودستی زن در رمان «الحب فی زمن النفط»

صفحه 163-184

پریسا نقدی پور؛ فرهاد رجبی؛ سیده اکرم رخشنده نیا


8. کارکرد نشانه‌شناختی نام‌ها در رمان الطریق نجیب محفوظ

صفحه 185-205

نعیمه غفارپور صدیقی؛ وحید مبارک؛ محمد ایرانی


10. بازتاب مردسالاری در شعر ناریمان علّوش

صفحه 233-254

مینا غانمی اصل عربی؛ رسول بلاوی؛ ناصر زارع


ابر واژگان