تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 220
تعداد نویسندگان 400
تعداد مشاهده مقاله 287,451
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 254,114
تعداد مقالات ارسال شده 1,218
تعداد مقالات رد شده 845
تعداد مقالات پذیرفته شده 169
درصد پذیرش 14
تعداد پایگاه های نمایه شده 14
تعداد داوران 257

عنوان خلاصه استاندارد:JNCAL

ناشر: دانشگاه یزد

ترتیب انتشار: دو فصلنامه (علمی)

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی و عربی 

میانگین زمان داوری : 4هفته 

نرخ پذیرش: 13 درصد

نوع داوری: دو سو ناشناس

سیاست انتشار:  دسترسی آزاد به تمامی مقالات

رتبه نشریه براساس آخرین ارزیابی وزارت علوم: ب (پرتال نشریات علمی)

ضریب تاثیر درپایگاه استنادی علوم جهان اسلام: 0/097 (مشاهده جزئیات)

استفاده از مشابه یابی قبل از ارسال به داوری: دارد (سامانه مشابه یاب متون سمیم نور 

هزینه انتشار: 300000 تومان (150000 تومان زمان پذیرش مقاله و 150000 تومان قبل از انتشار رسمی مقاله)

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

"نشریه نقد ادب معاصر عربی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) می باشدو از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید."

* قابل توجه پژوهشگران محترم:

مراحل دریافت و داوری مقالات ارسالی از قرار زیر است* 

اقدامات

مهلت انجام

1- بررسی مقاله از جهت رعایت ضوابط موجود در راهنمای نویسندگان

حداکثر 1 هفته

2-بررسی مقاله در کمیته تخصصی جهت تطبیق با حوزه تخصصی مجله

حداکثر 20 روز

3-تعیین داور در صورت همخوانی مقاله با حوزه تخصصی مجله

حداکثر 30 روز

4-مهلت داوری مقالات

حد اکثر 2 ماه

5-ارسال نظر داوران به نویسندگان و انجام اصلاحات توسط صاحبان مقاله

حداکثر 30 روز

6-بررسی مقاله در جلسه هیات تحریریه جهت تصمیم گیری نهایی

هر 4 ماه  یکبار

 

* حدنصاب دریافت مقالات برای تشکیل جلسه در موارد 2 و 3 حداقل 5 مقاله می‌باشد.

* گواهی پذیرش پس از بررسی مقاله در هیأت تحریریه و تایید نهایی صادر خواهد شد.

شماره جاری: دوره 12، شماره 22 - شماره پیاپی 24، مرداد 1401، صفحه 1-272 

ابر واژگان