داوران

 اسامی داوران جلد 9 شماره 16 (بهار و تابستان 1398)

اسامی داوران جلد 9 شماره 17 (پاییز و زمستان 1398)

 

اسامی داوران نشریه نقد ادب معاصر عربی 

 

نام داور سمت / سازمان
مرضیه آباد دانشگاه فردوسی مشهد
حسین ابویسانی دانشگاه خوارزمی
حمید احمدیان دانشگاه اصفهان
علی اکبر احمدی چناری دانشگاه زابل
امید ایزانلو دانشگاه کوثر بجنورد
سجاد اسماعیلی دانشگاه بین المللی امان خمینی
سید عدنان اشکوری دانشگاه خوارزمی تهران
بهنوش اصغری دانشگاه سمنان
جواد اصغری دانشگاه تهران
جواد اصغری دانشگاه تهران
محمد جعفر اصغری دانشگاه ولی عصر ر فسنجان
سردار اصلانی دانشگاه اصفهان
رضا افخمی
رضا افخمی دانشگاه یزد
زهرا افضلی دانشگاه بوعلی سینا
علی افضلی دانشگاه تهران
علی افضلی استاد یار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران
مهرداد آقائی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی
عباس اقبالی دانشگاه کاشان
مسعود اقبالی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (دانشکده علوم قرآنی ایلام)
حسین الیاسی دانشگاه فرهنگیان
بهرام امانی چاکلی دانشگاه زنجان
جهانگیر امیری دانشگاه رازی کرمانشاه
محمدحسن امرائی دانشگاه ولایت
ابو الحسن امین مقدسی دانشگاه تهران
ابراهیم اناری بزچلویی دانشگاه اراک
ابراهیم اناری بزچلوئی دانشگاه اراک
نرگس انصاری دانشگاه امام خمینی قزوین
عسگر بابازاده اقدم هبات علمی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
کمال باغجری دانشگاه تهران.پردیس فارابی
علی بیانلو عضو هیأت علمی دانشگاه یزد
خداداد بحری عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
علی بشیری عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان
رسول بلاوی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
نعیمه پراندوجی استادیار گروه زبان و ادییات عربی دانشگاه کوثر
فاطمه پرچگانی عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
قادر پریز دانشگاه علامه طباطبایی
مینا پیرزادنیا مدیر گروه زبان و ادبیات عرب
نورالدین پروین استادیار زبان و ادبیات عرب مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره)
خلیل پروینی دانشگاه تربیت مدرس
محسن پیشوایی علوی دانشگاه کردستان
محمدجواد پورعابد عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس
فرشید ترکاشوند دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی
حسین تک تبار فیروزجائی عضو هیأت علمی دانشگاه قم
جمیل جعفری دانشگاه کردستان
فاطمه جمشیدی دانش آموخته دکتری رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد
امید جهان بخت لیلی عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان
مصطفی جوانرودی دانشگاه پیام نور
مهین حاجی زاده عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علی اصغر حبیبی عضو هیئت علمی/دانشگاه زابل
محمود حیدری دانشگاه یاسوج
احمدرضا حیدریان شهری دانشگاه فردوسی
سعید حسام پور دانشگاه شیراز
سید اسماعیل حسیتی اجداد عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان
شکوه السادات حسینی
عبداله حسینی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی تهران
سمیه حسنعلیان عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
مهدی خرّمی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری
کبری خسروی عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
علی خضری دانشیار دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
حسن دادخواه
فرهاد دیوسالار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرهاد رجبی دانشگاه گیلان
محمد رحیمی دانشگاه اصفهان
مریم رحمتی ترکاشوند گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
سیده اکرم رخشنده نیا هیئت علمی دانشگاه گیلان
عبدالله رسول نژاد دانشگاه کردستان
هادی رضوان عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
جواد رنجبر عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
علی اصغر روانشاد
علی اصغر روان شاد عضو هیات علمی دانشگاه یزد
اکرم روشنفکر
ناصر زارع هیأت علمى
تورج زینی وند دانشگاه رازی
صدیقه زودرنج استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا همدان
سید سلیمان سادات اشکور گروه ادبیات - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت - کهگیلویه
سید بوالفضل سجادی دانشگاه اراک
سید حسین سیدی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب در دانشگاه فردوسی مشهد
حسن سرباز دانشگاه کردستان
طیبه سیفی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
محسن سیفی عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
علی سلیمی هیئت علمی- دانشگاه رازی
محمدعلی سلمانی مروست عضو هیأت علمی دانشگاه یزد
یسرا شادمان استادیار دانشگاه الزهراء
مهدی شاهرخ عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی - دانشگاه مازندران
علیرضا شیخی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
محمد رضا شیرخانی عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام
اعظم شمس الدینی فرد استادیار دانشگاه ولی عصر(ع) رفسنجان
علی صیادانی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.
روح الله صیادی نژاد هیات علمی دانشگاه کاشان
احمدرضا صاعدی دانشگاه اصفهان
احمد رضا صاعدی دانشگاه اصفهان دانشکده زبان های خارجی
پیمان صالحی عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام
کلثوم صدیقی دانشگاه فردوسی
علی صفایی دانشگاه گیلان
علی باقر طاهری نیا دانشگاه تهران
سمیه السادات طباطبایی عضو هیئت علمی / دانشگاه کوثر بجنورد
مهدی عابدی عضو هیات علمی
حبیب الله عباسی دانشگاه خوارزمی
صلاح الدین عبدی عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی
صلاح الدین عبدی
مالک عبدی عضوهیئت علمی دانشگاه ایلام
فواد عبدالله زاده هیأت علمی گروه عربی دانشگاه زابل
خیریه عچرش دانشگاه شهید چمران اهواز
مینا عربی گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) تهران
موسی عربی عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز
عبدالباسط عرب یوسف آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
فائزه عرب یوسف آبادی عضو هیات علمی دانشگاه زابل
صادق عسکری عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان
عسکر علی کرمی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
نعیم عموری دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالأحد غیبی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سید حسن فاتحی دانشگاه بوعلی سینا
بهنام فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه یزد
بهنام فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه یزد
صادق فتحی دهکردی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
امیر فرهنگ نیا گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی
کتایون فلاحی استادیار /گروه زبان وادبیات عربی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،گرمسار ایران
ناهده فوزی مدیر گروه زبان وادبیات عربی واحد تهران مرکزی
فاطمه قادری عضو هیات علمی/دانشگاه یزد
ناصر قاسمی عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
لیلا قاسمی حاجی آبادی هیئت علمی دانشگاه آزاد گرمسار
بهروز قربان زاده عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
زهره قربانی مادوانی گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) تهران
علی قهرمانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
حسین کیانی دانشگاه شیراز
علیرضا کاههء استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه ولایت، ایرانشهر
شرافت کریمی دانشگاه کردستان
غلامرضا کریمی فرد دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز. ایران
بیژن کرمی میرعزیزی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
حبیب کشاورز عضو هیأت علمی زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان
مصطفی کمالجو عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران
شهریار گیتی گروه زبان و ادبیات عربی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی
نرگس گنجی دانشگاه اصفهان
علی گنجیان خناری دانشگاه علامه طباطبایی
عباس گنجعلی دانشگاه حکیم سبزواری
حسن گودرزی لمراسکی هیأت علمی دانشگاه مازندران
احمد لامعی گیو عضو هیات علمی
حسن مجیدی مدرس/دانشگاه حکیم
علی اکبر محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
بتول محسنی راد عضو هیت علمی
ناصر محسنی نیا دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
حیدر محلاتی دانشگاه قم
اویس محمدی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
دانش محمدی عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز
رضا محمدی عضو هیأت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
نادر محمدی پردیس فارابی - دانشگاه تهران
مجید محمدی بایزیدی
مجتبی محمدی مزرعه شاهی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قرآنی
قاسم مختاری عضو هیئت علمی- مدیر گروه - دانشگاه اراک
فرامرز میرزایی دانشگاه بوعلی سینا
حسین میرزایی نیا گروه زبان وادبیات عربی، دانشکده زبان های خارجی، دانشگاه اصفهان
سیّد فضل الله میرقادری دانشگاه شیراز
سید مهدی مسبوق استاد دانشگاه بوعلی سینا
حمیدرضا مشایخی گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر،ایران
سیدمحمدرضی مصطفوی نیا دانشگاه قم
یحیی معروف عضو هیات علمی دانشگاه رازی دانشکده ادبیات گروه عربی
حسن مقیاسی دانشگاه قم
علی اکبر ملایی عضو هیأت علمی دانشگاه رفسنجان
یداله ملایری عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی پردیس فارابی دانشگاه تهران
وصال میمندی
حسین مهتدی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس
مصطفی مهدوی آرا عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
سید مصطفی موسوی اعظم هئیت علمی، گروه فلسفه، دانشگاه یاسوج
اصغر مولوی نافچی عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
شهریار نیازی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
مهدی ناصری استاد یار دانشگاه قم گروه زبان و ادبیات عربی
حسین ناظری
هومن ناظمیان عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی (کرج)
زهره ناعمی دانشگاه خوارزمی
علی نجفی ایوکی عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان
مهران نجفی حاجیور دکترای زبان و ادبیات عربی و استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد
روح اله نصیری دانشگاه اصفهان
امین نظری دانشگاه اصفهان
علی نظری استاد دانشگاه / دانشگاه لرستان
علیرضا نظری عضو هیأت علمی دانشگاه امام خمینی قزوین
یوسف نظری عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز
امین نظری تریزی دانشگاه اصفهان
هادی نظری منظم دانشگاه تربیت مدرس
فاروق نعمتی دانشگاه پیام نور
معصومه نعمتی قزوینی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علی نوروزی
فاطمه یوسفی دانشگاه محقق اردبیلی
حمید ولی زاده عضو هیت علمی