اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1100
تعداد پذیرش 118
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 762
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 392

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 163
تعداد مشاهده مقاله 251066
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 225681
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 14 روز
درصد پذیرش 11 %