اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1066
تعداد پذیرش 107
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 741
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 383

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 150
تعداد مشاهده مقاله 246677
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 218507
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 13 روز
درصد پذیرش 10 %