اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1217
تعداد پذیرش 167
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 844
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 424

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 218
تعداد مشاهده مقاله 287290
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 253972
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
درصد پذیرش 14 %