اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1251
تعداد پذیرش 175
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 867
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 440

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 232
تعداد مشاهده مقاله 296617
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 263245
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
درصد پذیرش 14 %