اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1132
تعداد پذیرش 131
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 792
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 403

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 178
تعداد مشاهده مقاله 265071
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 234924
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 14 روز
درصد پذیرش 12 %