اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1119
تعداد پذیرش 120
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 774
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 397

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 165
تعداد مشاهده مقاله 256535
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 229185
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 14 روز
درصد پذیرش 11 %