کلیدواژه‌ها = عراق
تعداد مقالات: 4
2. بررسی و تحلیل نوستالژی در شعر بلند الحیدری

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1394، صفحه 103-133

مهین حاجی زاده؛ علی فضا مرادی


4. واکاوی تصویر قابیل در شعر داستانی «المومس العمیاء» بدر شاکر السیاب

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 101-127

احمدرضا حیدریان شهری