تجلی باورهای عامّه و خرافی در تصویرسازی های عاشقانه ی نزار قبانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی کرمانشاه

10.22034/mcal.2022.16147.2134

چکیده

باورهای عامّه و خرافی به­عنوان بخش مهمی از فرهنگ عوام، انسان­ها را با شیوه­های رفتاری و زندگی مردم آشنا می­کند و گاه باورها همچون راهنمایی بایدها و نبایدهای زندگی را برای توده­ی مردم تعیین می­کنند. در واقع نمی­توان تأثیرات این باورها را از گذشته تا به امروز در اعتقادات و شیوه­ی زندگی مردمان نادیده گرفت. هدف از نگارش این مقاله، بررسی نگاه نوگرایانه به «عشق» به­عنوان یکی از مبهم­ترین و جذاب­ترین موضوعات در آثار عاشقانه­سرای مطرحِ ادب عربی، «نزار قبانی» است. وی به­واسطه­ی گنجینه­ی ارزشمند فرهنگی خود توانسته بسیاری از احساسات عاشقانه­ی خویش را با مدد گرفتن از باورهای خرافی به رشته­ی تحریر درآورد و بدین­گونه با پیوند تجدد و سنت، جایگاه والایی را در عرصه­ی ادب به­دست آورد. به منظور شناخت این جنبه از آثار شاعر، با این پیش فرض که فرهنگ و زندگی مردم، یکی از بزرگ­ترین منابع الهام برای سرودن اشعار نزار بوده، این پژوهش با شیوه­ی توصیفی و تحلیلی به بررسی آثار وی پرداخته و نشان­داده که شاعر با استفاده از چاشنی باورهای عامّه و خرافی نظیر «فال قهوه»؛ «جادو» و  خرافاتی از این دست، قلمروی تازه­ای را در به­تصویرکشیدن مفاهیم عاشقانه همچون «پیچیدگی و ابهام عشق»؛ «اخلاص و وفاداری» و غیره خلق نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manifestation of popular and superstitious beliefs in Nizar Qabbani’s romantic illustrations

نویسندگان [English]

  • Vahid Sabzian Poor 1
  • Elham Rezaei 2
1 Professor Department of Arabic Language and Literature, Kermanshah Razi University, Iran
2 M.A. scholar of Arabic Language and Literature, Kermanshah Razi University, Iran
چکیده [English]

Introduction: Recognizing popular and superstitious beliefs as an important part of popular culture introduces the behaviors of people and their ways of thinking and living. Sometimes beliefs set the course of life for the masses to guide them what to do in different aspects of life and what to turn away from. In fact, the positive and negative effect of these beliefs from the past to the present in people’s beliefs and lifestyles cannot be ignored. Human beliefs, generally logical or irrational, scientific or superstitious, are rooted in the ancient culture of any nation which have either remained intact in the same way or have undergone changes over a long period of time. These beliefs are sometimes rooted in the fears of the people of the past and sometimes in the lack of knowledge and insight of the past. They include doing things that have no rational roots. It can be acknowledged that all these beliefs originate from popular thoughts, feelings and emotions, and the belief and acceptance of these beliefs depends on the type of insight and thinking of each person about them. The purpose of writing this article is to examine the modernist view of love as one of the most ambiguous and attractive topics in the works of the famous romantic poet Nizar Qabbani in the field of Arabic literature. Thanks to his valuable cultural treasure, he has been able to express many of his romantic feelings by using superstitious notions. Thus, with the connection between modernity and tradition, it has gained a high position in the field of literature. Factors such as poetic talent and experience, proximity of the poet’s poetic language to the language of the masses, understanding the importance of popular culture and literature, people’s way of life in the eyes of the poet, the attractiveness of these beliefs, and people’s desire for these beliefs have provided a background for the use of popular and superstitious beliefs in the layers of love poems to unite the audience, which is the general public.
Methodology: Assuming that the culture and life of people was one of the greatest sources of inspiration for Nizar’s poems. This research has examined his works with a descriptive and analytical method. It has been shown how Nizar’s view of popular and superstitious beliefs is reflected in his poems and how he has used these beliefs to reflect his culture, depicted love as the most ancient phenomenon and the most complex subject in the lyrical literature, and used the spice of popular and superstitions beliefs such as coffee divination, giants, magic, etc. With these items, he has created a new realm in depicting romantic concepts such as the complexity and ambiguity of love, the glory and power of love, sincerity and loyalty.
Results and Discussion: Nizar as a modern and anti- superstition poet tried to create a new atmosphere in the Arabic poetry and to engage his audience, which is the general public devoted to a significant portion of his poems, to popular and superstitious beliefs. Since the poet was fully acquainted with the beliefs of the common people and completely fluent in the terms and language of the people in the street and the bazaar, he got the language of his poetry close to the language of the masses. He understood the appeal of these beliefs and the passion that people had for them. He had an eloquent and powerful pen to express the complexity and ambiguity of love, the glory and power of love, the value and importance of love, sincerity and loyalty. The description of the pain of love and the suffering of the lover has been successfully performed through popular and superstitious beliefs such as coffee divination, jinn, giants, magic rugs and hand palm lines.
Conclusion: The beauty and sweetness of the concept of love in this research is due to the connection of traditional beliefs and the poet’s new perspective on love. He has very skillfully put the two together and made his love popular. Nizar has used these beliefs as a basis for analyzing emotions and expressing inner states, which is a new step in portraying love and the beloved and the states of the lover. In his personal view, in fact, the high frequency of such beliefs in his poems and language has little to do with the acceptance or non-acceptance of these beliefs. Nizar has tried to pass a wealth of information about popular beliefs and superstitions through the filter of his poetic and romantic imaginations and paint them with a poetic glaze. By doing so, he creates romantic images to praise and describe love. The beloved and the states of the lover, who are full of spirits and feelings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Popular and superstitious beliefs
  • Romantic illustrations
  • Love
  • Nizar Qabbani
- برن، راندا، (1389)، قدرت، مترجم مهدی قراچه­داغی، تهران: ایران­بان.
- چیتیک، ویلیام، (1382)، راه عرفانی عشق، مترجم شهاب الدین عباسی، تهران: پیکان.
- ذوالفقاری، حسن و علی اکبر شیری، (1394)، باورهای عامیانه­ی مردم ایران، تهران: نشر چشمه.
- قبانی، نزار، (1966)، الرسم بالکلمات، بیروت: منشورات نزار قبانی.
-_______، (1968)، یومیات امرأة لا مبالیة، بیروت: منشورات نزار قبانی.
-_______، ( 1970) کتاب الحب، بیروت: منشورات نزار قبانی.
-_______، (1979)، أشهد أن لا امرأة إلا أنت، بیروت: منشورات نزار قبانی.
-_______، (1982)، مئه رساله حب، بیروت: منشورات نزار قبانی.
-_______، (1983) الأعمال الشعریه الکامله. الجزء الأول. الطبعة الثانیة عشرة، بیروت: منشورات نزار قبانی.
-_______، (1985)، الحب لا یخاف الضوء الأحمر، بیروت: منشورات نزار قبانی.
-_______، (1990)، لا غالب الا الحب، بیروت: منشورات نزار قبانی.
-_______، (1998)، أبجدیه الیاسمین، بیروت: منشورات نزار قبانی.
- _______، (1998) الأعمال الشعریه الکامله. الجزء الرّابع. الطبعة الثانیة. بیروت: منشورات نزار قبانی.
-_______، ( 2000)، قصّتی مع الشعر. الطبعة التاسعة. بیروت: منشورات نزار قبانی.
-_______، (1382)، تا سبز شوم از عشق: شعرهای عاشقانه و نثر نزار قبانی، ترجمه موسی اسوار، تهران: انتشارات سخن.
-_______، (1386) داستان من و شعر، ترجمه غلامحسین یوسفی و یوسف­حسین بکّار، چاپ دوم، تهران: انتشارات توس.
- مولوی، جلال الدین محمد بن محمد، (1336) دوره­ی کامل مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی، به سعی و اهتمام و تحصیح رینولد الّین نیکلسون، چاپ کمیاب، تهران: انتشارات امیرکبیر.