مضامین شعر عمر ابوریشه در ترازوی نقد و بررسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

عمر ابوریشه، شاعر معاصر سوریه به شاعر وطن و عشق شهرت دارد. وی در شعر معاصر سوریه به عنوان یکی از نوگرایان و حلقه اتصال کلاسیک و رمانتیک محسوب می‌شود. اشعار او به سبک کلاسیک شعر عربی سروده شده اند و تاثیر مکتبهای ادبی همچون کلاسیک، رمانتیک و تا حدی سمبولیسم در اشعار او نمایان است. بررسی اشعار این شاعر نشان از آن دارد که او در نظم شعر همچون دیگر شاعران معاصر، به محورهای و موضوعات زیادی اهتمام ورزید، اما برخی موضوعات بیشتر مطمح نظر وی بودند، هر چند این موضوعات در اشعار دیگر شاعران نیز یافت می­شود؛و لیکن فراوانی زیاد، اهمیت و نگاه خاص شاعر به آن موضوعات ضرورت تحلیل و نقد آنها را موجب می­شود که مقاله حاضر به این مهم همت گمارده است. تامل در اشعار این شاعر گواه آن است که مهمترین درون مایه های شعری او عبارتند از: غزل و توصیف برخی ویژگی های جسمانی و نیز حالات و روحیات زن؛ زن در عرصه اجتماع، وطن و زن فلسطینی؛ مسائل سیاسی که مربوط به قضیه فلسطین و مسائل سیاسی کشور سوریه و بخصوص مبارزات مردم با استعمار فرانسه است؛ تاریخ اسلام که به دوران پیش از رسالت پیامبر اسلام (ص)، پس از آن و برخی حوادث صدر اسلام می­پردازد؛ وصف طبیعت که به عنوان رمز در شعر او بروز پیدا کرده؛ وصف برخی آثار ماندگار تاریخ، مناسبتهای مختلف که مشتمل بر حوادث عام و خاص می‌باشد. در این بخش اشعار مربوط به بزرگداشت برخی شاعران بزرگ نیز وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing of Omar Abu Rishah’s poetry

نویسندگان [English]

  • ش ش
  • ش ش
چکیده [English]

 
Omar Abu Rishah, in the Syrian poetry as one of the modernists and the loop is classic and romantic. His poems have been written in the style of classical Arabic poetry. And effects of literary schools, such as classical, romantic and some symbolism have appeared in his poetry. The poems of the poet from the poetry of his order, like other contemporary poets, many of the priority axes and refuse, but he had some issues further object of desire. Although this topic is also found in the poems of other poets; And high frequency, however, important and unique look at the issues of analysis and critique of the poet to be  cause of the present article is assigned to this important endeavor.  The poems reflect the poet's evidence that the most important theme of his poetry include
Ghazal and describing the physical characteristics and psychological states of women; Women in society, and female Palestinian homeland; Political issues related to political issues in the case of Palestine and Syria, and especially the French-colonial struggles of the people; The mission of the Prophet of Islam (PBUH), and then discusses some of the events of Islam; Describe the nature in his poetry as symbol in the incidence found; some of the lasting effects, Different occasions, which is comprised of general and specific events. In this section, there are some poems about great poets.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Arabic poetry
  • Syrian contemporary poetry
  • Omar Abu Rishah