کلیدواژه‌ها = اللغة الأخری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل داستانک «اللغة الأخری» اثر جبران خلیل جبران، از منظر نمادشناسی

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1399، صفحه 133-155

مینا عربی؛ زهره قربانی مادوانی