کلیدواژه‌ها = جبران خلیل جبران
تعداد مقالات: 4
1. خوانشی آدلری از داستان «خلیل کافر» اثر جبران خلیل جبران (آسیب نگاری روان خلیل)

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1399، صفحه 77-101

امید جهان بخت لیلی؛ سمیه پرماس


2. تحلیل داستانک «اللغة الأخری» اثر جبران خلیل جبران، از منظر نمادشناسی

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1399، صفحه 133-155

مینا عربی؛ زهره قربانی مادوانی


3. نقد اسطوره‏شناختیِ حکایت «شیطان» از جبران خلیل جبران

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1394، صفحه 125-143

عبدالرحیم حقدادی؛ مصطفی ملک پائین