کلیدواژه‌ها = نقد جامعه شناختی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل تصویر زن در داستان‌های کوتاه یوسف ادریس

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-22

مهین حاجی زاده؛ راضیه رفیعی؛ محمد پاشایی