دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی روایت اپیزودی در رمان "برید اللیل" از هدی برکات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1400

فاطمه عابدینی؛ علی پیرانی شال؛ عبداله حسینی؛ علی اسودی


2. آسیب‌شناسی باز‌نویسی داستان‌های کهن دینی برای کودکان و نوجوانان (نمونه موردپژوهانه: «هدیة الشمس» و«ملجأ الخائفین»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1400

مصطفی مهدوی آرا


3. تحلیل و واکاوی شخصیت‌ها در نمایشنامۀ "ملحمةالسراب" اثر سعدالله ونوس بر مبنای دیدگاه شلومیت ریمون کنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

عبدالاحد غیبی؛ علی صیادانی؛ نسرین حسینی توانا