نویسنده = علی نجفی ایوکی
بازنمایی کنشگران اجتماعی در رمان الطلیانی بر اساس رهیافت ون‌لیوون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.22034/mcal.2022.17399.2196

روح الله صیادی نژاد؛ ام البنین قدرتی؛ علی نجفی ایوکی


زیبایی‌شناسی انتقادی اشعار ادونیس بر اساس مکتب فرانکفورت

دوره 10، شماره 19، اسفند 1399، صفحه 77-105

10.22034/mcal.2021.12391.1921

زهرا وکیلی نوش ابادی؛ علی نجفی ایوکی؛ اسدالله بابایی فرد؛ مریم جلائی


تحلیل کاریکلماتور در شعر «أحمد مطر» و استراتژی های بیانی آن

دوره 10، شماره 18، مرداد 1399، صفحه 157-180

10.22034/mcal.2020.1898

حسین مرتضائی؛ محسن سیفی؛ علی نجفی ایوکی


سبک شناسی سروده «أوراس» عبدالمعطی حجازی

دوره 7، شماره 12، خرداد 1396، صفحه 195-218

10.29252/mcal.7.12.195

علی نجفی ایوکی؛ سید رضا میر احمدی؛ سمیه خداوردی


سبک‌شناسی سرودۀ «الخروجِ» صلاح عبدالصبور

دوره 4، شماره 6، شهریور 1393، صفحه 1-30

علی نجفی ایوکی؛ طیبه باغ چایی


نشانه‌شناسی سرودة «کلمات سبارتاکوس الأخیره»

دوره 3، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 174-204

علی نجفی ایوکی؛ زهرا وکیلی؛ نفیسه میرگلوی بیات