تحلیل رمان فی المنفی اثر ژرژ سالم بر مبنای مکتب اگزیستانسیالیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و زبانها، دانشگاه خوارزمی، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی، تهران

10.29252/mcal.7.12.67

چکیده

در قرن بیستم دیدگاه‌های فلسفی نسبت به زندگی و وضعیت بشر، جایگاه خاصی در ادبیات و آثار ادبی یافته است. رویکرد اگزیستانسیالیسم، گواه این مدعاست. با انتشار همین مکتب در نقاط مختلف جهان، نویسندگان بسیاری به آن روی آوردند که یکی از آنان، ژرژ سالم، نویسنده و ادیب معاصر سوری است. در این مقاله با به کارگیری روش تحلیلی توصیفی از منظر فلسفه وجودگرایی، به بررسی رابطه‌ی اگزیستانسیالیسم با ادبیات، تحلیل وجودگرایانه ی رمان فی المنفی و آشکار ساختن مفاهیم اگزیستانسیالیستی در آن پرداخته‌ایم. از جمله نتایج تحقیق این است که رمان مذکور با پرداختن به مضامینی همچون غربت انسان، خرد شدن آزادی او در جامعه، محکومیت به زوال، گرایش اکثر مردم به فراموشی و فرار از آگاهی و مسؤولیت و همچنین شیء‌شدگی انسان، در شمار آثار وجودگرایانه قرار می گیرد. نویسنده رمان با به تصویر کشیدن جامعه‌ای با این ویژگی‌ها به معایب آن، اعتراض و خواننده را به تفکر وا می‌دارد. از سوی دیگر، پیرنگ، درون‌مایه و نمادها، کاملا رنگی وجودگرایانه یافته‌اند؛ همچنین شخصیت های این داستان، شباهت زیادی به شخصیت‌های آثار اگزیستانسیالیستی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of George Salem’s Novel “Fi-Almanfa” on the Basis of the Existentialism Approach

نویسندگان [English]

  • Houman Nazemyan 1
  • Fatemeh Parchagani 1
  • Milad Darvishi 2
1 Assistant Professor, Arabic Language and Literature, Kharazmi University
2 M.A student in Arabic Language and Literature, Kharazmi University
چکیده [English]

In the twentieth century, philosophic views on life and human conditions found a special place in literature and literary works. This has been proved through the existentialist approach. Many writers around the world started to advocate the existentialism school as it was introduced. One of them was George Salem, contemporary Syrian writer and liberator. In this study, we have discussed the formation of existentialism and its relation to literature and analyzed the existentialist nature of the novel Fi-Almanfa. One of the results of this research is that this novel is an existential work because one can see existential themes like human's loneliness, crushing of his freedom in the society, being doomed to extinction, flinching from responsibility and awareness, and becoming an object. The author tries to depict a society with such traits as well as protests against its defects to set the readers in thinking. Also, the plot, theme and symbols are existential. The characters in this novel are very similar to those in other existential novels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy
  • Existentialism approach
  • George Salem
  • Fi-Almanfa novel
-      احمدی، بابک (1388ش)، سارتر که می­نوشت، تهران: نشر مرکز، چاپ سوم.
-      اسکیلاس، اوله مارتین (1387ش)، درآمدی بر فلسفه و ادبیات، ترجمه: مرتضی نادری دره شوری، تهران: نشر اختران. چاپ اول.
-      بوخنسکی، یوزف ماری (1354ش)، فلاسفه معاصر اروپائی، مترجم: شرف­الدین خراسانی، تهران: انتشارات دانشگاه ملی ایران. چاپ اول.
-      حمید، حمید (بی تا)، درآمدی بر فلسفه غرب، تهران: انتشارات زوار. چاپ دوم.
-      الدیدی، عبدالفتاح، (1985م)، الإتجاهات المعاصرة فی الفسلفة، القاهرة، الهیئة المصریة ، الطبعة الثانیة.
-      رحیمی، مصطفی. (1345ش)، هنرمند و زمانه او (مجموعه مقالات از سارتر و دیگران)، تهران: نیل.
-      سارتر، ژان پل. (1391ش)، اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر،ترجمه: مصطفی رحیمی، تهران: نیلوفر، چاپ چهاردهم.
-      سارتر، ژان پل. (1353ش)، مگس­ها، ترجمه: سیما کوبان، تهران: مازیار. چاپ اول.
-      سالم، جورج (1962م)، فی المنفی، بیروت: منشورات عویدات. الطبعة الأولی.
-      شیّا، محمد شفیق (2009م)، فی الادب الفلسفی، بیروت: المؤسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع. الطبعة الأولی.
-      فرجی، علیرضا (1389ش)، آلبر کامو نیهیلستی دیگر. تهران: نشر معارف دینی. چاپ اول.
-      کامو، آلبر (1347ش)، چند نامه به دوست آلمانی، ترجمه: رضا داوری، تهران: نیل، چاپ اول.
-      کامو، آلبر (1357ش)، کالیگولا، مترجم: شورانگیز فرخ، تهران: انتشارات مروارید، چاپ دوم.
-      کوندرا، میلان (1377ش)، هنر رمان، مترجم: پرویز همایون­پور، تهران: نشر گفتار. چاپ اول.
-      متیوز، اریک (1391ش)، فلسفه فرانسه در قرن بیستم، ترجمه: محسن حکیمی، تهران: ققنوس. چاپ دوم.
-      مجتهدی، کریم (1389ش)، داستایفسکی آثار و افکار، تهران: انتشارات هرمس، چاپ دوم.
-      مشکات، عبدالرسول (بیات) و دیگران، (1390ش)، فرهنگ واژه­ها، تهران: انتشارات سمت. چاپ اول.
-      معتمدی، غلامحسین (1387ش)، انسان و مرگ، درآمدی بر مرگ شناسی، تهران: مرکز. چاپ دوم.
-      مکلینتاک، آن (1372ش)، سیمون دوبوار، مترجم: صفیحه روحی، تهران: نسل قلم. چاپ اول.
-      مگی، برایان (1378ش)، مردان اندیشه، مترجم: عزت­الله فولادوند، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپ دوم.
-      الموصلی، سامی احمد (1386ق)، الموت الوجودی. الأقلام. السنة الثانیة. الجزء 11. ربیع‌الأول.
-      نوالی، محمود (1386ش)، فلسفه­های اگزیستانس و اگزیستانسیالیسم تطبیقی، تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز. چاپ سوم.
-      الیسوعی، روبرت کامبل (1431ق)، اعلام الأدب العربی المعاصر(سیر و سیر داتیه)، قم: ذوی القربی، الطبعة الأولی.