تماس با ما

 آدرس: یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، ساختمان استقلال، دفتر نشریه نقد ادب معاصر عربی

آدرس ایمیل نشریه: jmcal@journals.yazd.ac.ir

شماره تماس: ۳1232071-035

035-31232149


CAPTCHA Image