تماس با ما

 آدرس: یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، ساختمان استقلال، دفتر نشریه نقد ادب معاصر عربی

آدرس ایمیل نشریه: jmcal@journals.yazd.ac.ir

شماره تماس: 

035-31234155


CAPTCHA Image