درباره نشریه

 

دو فصلنامه نقد ادب معاصر عربی، نشریه‌ای علمی است که از سال 1390 به چاپ مقالات پژوهشی مرتبط با حوزه نقد ادب معاصر عربی می پردازد و در سال دو شماره  منتشر می‌شود. 

ناشر و صاحب امتیاز: دانشگاه یزد

مدیرمسئول: دکتر فاطمه قادری

سردبیر: دکتر محمدعلی آذرشب

شاپا چاپی:  5068-2322

شاپا الکترونیکی:  6762-2588

سال شروع انتشار:  1391

دوره انتشار: دوفصلنامه (2 شماره در سال)

درباره نشریه: هدف از انتشار این دو فصلنامه تقویت دیدگاه نقدی و تحلیلی نسبت به ادبیات معاصر عربی  و نهادینه کردن  آن در نوشته­ ها و پژوهش ­های محققان این حیطه است  که یکی از دستاوردهای آن می تواند انتقال این نگاه به عرصه آموزش و فراگیران زبان و ادبیات عربی و پرورش ذوق ادبی بین آنان باشد. بر این اساس اولویت با مقالاتی خواهد بود که در زمینه نقد ادب معاصر عربی با شیوه‌ای روشمند موضوعی مشخص را بررسی و تحلیل کرده با نوآوری همراه باشد.

زبان نشریه: فارسی با چکیده مبسوط انگلیسی و چکیده عربی

نوع داوری: دو سو ناشناس

اخلاق نشر: نشریه نقد ادب معاصر عربی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

هزینه انتشار: سیصد هزار تومان

قالب متن مقالات:  PDF, XML

وب سایت: http://mcal.yazd.ac.ir/

سیستم مشابهت یابی: https://www.samimnoor.ir/view/fa/default

مجوز انتشار و حق مولف: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

شبکه های اجتماعی:  Linked in, Academia

پایگاههای نمایه شده: Google Scholar, ISC

سیاست دسترسی آزاد: این نشریه  به صاحب امتیازی دانشگاه یزد؛ به‌طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق «Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)»  رعایت می‌کند. حق نشر برای نویسندگان محفوظ خواهد بود و آنان می‌توانند مقالاتشان را  آرشیوسازی کنند. این بدین معنی است که از این مقالات به‌راحتی می‌توان استفاده کرد؛ مادامی که به آن‌ به‌درستی استناد شود.

قوانین کپی رایت: تحت مجوز دسترسی آزاد ، نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می کنند ، اما به هر کسی اجازه می دهند محتوای خود را بارگیری، استفاده مجدد،  چاپ مجدد، اصلاح، توزیع و/ یا کپی کند ، به شرط اینکه نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند.

نشانی نشریه: دانشگاه یزد- ساختمان استقلال- دبیرخانه نشریات علمی- نشریه سیاست گذاری اقتصادی

اطلاعات تماس: 03531234155

ایمیل نشریه: jmcal@journals.yazd.ac.ir