اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1265
تعداد پذیرش 175
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 880
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 445

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 232
تعداد مشاهده مقاله 303954
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 268454
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
درصد پذیرش 14 %