اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1328
تعداد پذیرش 189
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 908
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 462

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 246
تعداد مشاهده مقاله 326510
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 297036
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
درصد پذیرش 14 %