فرایند پذیرش مقالات

 

در آغاز، مقاله‌ها در قسمت ارسال مقاله در سامانه ثبت می شود و سپس توسط مدیر اجرایی انتخاب و برای جلسه هیأت تحریریه آماده می‌گردد. پس از ملاحظه‌ی سردبیر و بررسی و ارزیابی هیأت تحریریه، در صورت داشتن شرایط لازم، برای داوری (2 یا 3 داور و یا بیش‌تر) ارسال می‌گردد و در نهایت پس از وصول دیدگاه‌های داوران، نتیجه‌ی داوری در جلسه هیأت تحریریه مطرح شده و چنانچه مقاله نیاز به اصلاح داشته باشد نظر داوران به نویسنده ارسال خواهد شد. پس از دریافت مقاله اصلاح شده، مقاله جهت داوری نهایی به داور تطبیقی ارسال می شود. داور تطبیقی مقاله را بررسی و داوری می کند. پس از دریافت پاسخ داور تطبیقی، مقاله در جلسه هیأت تحریریه مطرح می شود. در صورتی که مقاله برای چاپ مناسب باشد در نوبت چاپ قرار می گیرد و گواهی پذیرش مقاله برای نویسنده ارسال می شود و اگر برای چاپ مناسب نباشد مقاله پذیرفته نشده و به نویسنده اعلام می شود.