تحلیل انتقادی تناص دینی، قرآنی در شعر محمد عفیفی مطر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

متون کهن، به ویژه متون دینی، همواره سرچشمه­ی اقتباس برای متون ادبی بوده است. این موضوع، در شعر معاصر، گسترش بیشتری یافته و در این میان، قرآن کریم نقشی بی بدیل ایفا نموده است به طوری که هر کدام از شاعران و ادیبان، به فراخور حال خویش، آثار خود را  به آن آراسته­اند. محمد عفیفی مطر، شاعر معاصر مصری، از جمله شاعرانی است که در شعر وی، نمونه­های فراوانی از بینامتنی دینی، قرآنی به چشم می­خورد. شیوه­­هایی مانند: نقل اشاری، اخذ مفهوم بدون تغییر، دگرگون ساختن معنا و ساختار آیه در شعر او به کار رفته است، این پژوهش با رویکردی انتقادی، تناص دینی، قرآنی در شعر او را بررسی نموده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش گویای آن است که در شعر وی، در کنار تناص­های  هنری ارزشمند، مواردی نیز وجود دارد  که در آنها شاعر، گاهی شأن انبیای الهی و امور قدسی را آن گونه که شایسته است، مراعات ننموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

critical look on Intratextual of mohammad Afifi Matar Poetry From the perspective of religious Intratextual - Quranic

نویسندگان [English]

  • 1 1
  • 1 1
چکیده [English]

Valuable old texts, especially religious texts, has always been a source for research and study authors. And in the Quran, the largest in terms of concepts and in other texts has intertextuality. Mohammed Afifi Matar so many examples of Quranic verses in poetry to be seen.A poet Without changing the meaning of the Quran and distor, the poem mentioned in the text, Or transform the meaning and structure of the verse, in a manner contrary to the concept of opposites and the verse, it is incorporated in its lyrics,That this type of intertextuality, is considered unacceptable and indecent.Therefore, In his poem, samples positive side, there are also some negative Where the Koranic term sometimes employed And, referring to the personalities and events of the Quran, try to look different so that his literary works And traits that give eternal, And in this space, has deviated from the right path.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Intratextual of Quran
  • poetryof Contemporary
  • Afifi Matar
  • a critical look