طنز تلخ در شعر پایداری فلسطین (مطالعه‌ی مورد پژوهش:شعر راشد حسین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

       راشد حسین (1936- 1977م) یکی از شاعران طنز پرداز و برجسته­ی نسل سوم ادبیّات پایداری در فلسطین به شمار می­آید که از او  با عنوان‌ها و لقب‌های زیادی از جمله؛ «پایه­گذار شعر سخریه و فکاهه در ادب مقاومت» و «شاعر طنزهای تلخ و گزنده» یاد می­شود.
    یافته‌‍ی اساسی این پژوهش در این است که طنزهای راشد از نظر موضوعی و محتوایی در شمار طنزهای تلفیقی( سیاسی و اجتماعی) است. شاعر، آن‌ها را روزنه‌ای برای بیان دغدغه‌های سیاسی، اجتماعی و انسانی خویش قرار داده است. وی در ساختار طنز، دو الگوی اساسی را به کار می‌گیرد؛ طنز روشن و آشکار(صریح) که شاعر در آن، بی‌پروا از گروههای سیاسی و اجتماعی جهان عرب انتقاد می‌کند و دیگری طنز غیر مستقیم( تعریضی) که شاعر با آفرینش شخصیّت‌های رمزی به گونه­ای کنایه آمیز به ریشخند و نقد رخدادها و چالش‌های موجود در جبهه‌ی پایداری می‌پردازد..
    افزون بر این، راشد، روش‌های گوناگونی برای بیان طنز و طعنه و سخریه برگزیده است که مهمترین این روش­ها  عبارتند از؛ اسلوب نامه نگاری، بهره‌گیری از زبان کودکان، استفاده از عناصر طبیعت، قلب واقعیّت اشیاء و شخصیّت‌ها با ترسیم دروغین و دگرگون شده‌ی چهره‌ی سران عربی و غربی، طنز به شیوه‌ی پند و اندرز، استفاده از روش پرسش و پاسخ، کاربرد صور خیال و آرایه‌های بدیعی و ...
این پژوهش، بر آن است تا به بررسی و تحلیل گونه‌ها(مضمون‌ها) و روش‌های طنز در شعر این شاعر پایداری بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bitter irony in the poem of Palastine defiance (The research study: Rashed Hossein poem)

نویسنده [English]

  • 1 1
چکیده [English]

Rashed Hossein (1936-1977M) is considered as one of ironical poets in third generation of the Palestine defiance literature. He has other titles such as: “The founder of humorous and irony poet in defiance literature” and “the poet of bitter ironies”.
The findings of the current study reveal that Rashed ironies from topical and content point of view are related to political and social ironies. In reality, the poet has considered them as an aperture to announce his own personal, political and social disturbances. He focused on two ironical factors while stating ironical points; explicit irony which the poet blame the social and political groups of Arabs bravely, and in the other one the poet ridicule the existed challenges and events in defiance front (jibhe) implicitly.
Moreover, Rashed has selected various ways for stating ridicules and irony matters which among these way we can mention: false drawing and changed faces of Arab leaders, irony in the form of advice, using question and response method, correspondence, imaging techniques, and new arrays, Jihad values, etc. the present study aims at investigating and analyzing contents and ironic methods in poems an related to defiance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Rashed Hossein
  • Irony
  • defiance
  • poem
  • Palastine