بررسی شخصیت‌پردازی زن و خصوصیات اجتماعی وی در رمان‌های تاریخی جرجی زیدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ادبیات داستانی به سبب گیرایی و جذابیت خاصی که در میان سایر انواع ادبی دارد عرصه و جولانگاه ارائه نظرات و دیدگاه‌های مختلفی در باب موضوعات گوناگون می‌باشد. یکی از این موضوعات، موضوع زن وجایگاه آن است به عنوان مثال اگر به رمان‌های تاریخی جرجی زیدان نظری بیفکنیم می‌بینیم که زنان و چهره‌ای که در این آثار از آنان عرضه شده است، جالب توجه و در حد خود منحصر به فرد است. نویسنده این داستان‌ها، سهم فراوانی را به زن در جریان حوادث و مسایل جامعه اسلامی اختصاص داده و در هر عرصه‌ای او را حی و حاضر و دوشادوش و هم‌پای مردان قرار داده است و از دیدگاه انزوایی و انحصار زن در چهارچوب خانه در جوامع اسلامی که عده زیادی بدان معتقدند خبری نیست. لذا در این پژوهش نگارنده بر آن است با بررسی رمان‌های تاریخی جرجی زیدان، به ویژه آنهایی که عناوین زنانه دارند جلوه‌هایی از شخصیت‌پردازی زن و جایگاه وی در جامعه اسلامی را از دیدگاه یک نویسنده مسیحی به نمایش بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

searching in women characterization and his Social Place in George zeidan's historical novels

نویسندگان [English]

  • 1 1
  • 1 1
چکیده [English]

 
         novely Literature for his special atractivenes in other Literatury refrence is the squre Fordifferent opinion S. one of this opinions is women and quality of Seems. For Example if we see to George zeyan's historical novels understand that the womens are very much and he give a many share to womens in this novels and we don’t see monopolistics idea than womens. Then we need in this research to watch womens characterization in this novels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • characterization. Women. Social place. Historical novels