سبک‌شناسی سرودۀ «الخروجِ» صلاح عبدالصبور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
«صلاح عبدالصبور» (1981-1931) از جمله شاعران چیره‌دست معاصر عربی است که شعرش آمیزه‌ای از گونه‌های مختلف میراث ادبی، تاریخی، دینی، اسطوری و فولکلوریک می‌باشد. در همان حال که شاعر، شعرش را بر سازه‌های متون کهن بنا می‌نماید، تمرکز ویژه‌ای نیز بر زبان و بافت کلامش دارد و می‌کوشد دو سویۀ مفهوم و ساختار متن خود را زیرکانه به مخاطب ارائه دهد و با عاطفه‌ای خاص و نگاهی ژرف از رنج‌های خود و انسان معاصر بگوید؛ لذا از آنجایی که فضا و مفاهیم در سرودۀ وی تکراری نیست شعرش قرائتی می‌طلبد وسواس‌گونه و باریک‌بینانه.
یکی از سروده‌های مهم عبدالصبور که قابلیت تفسیرپذیری و برداشت‌های متعدد را داراست سروده «الخروجِ» اوست که از مهم‌ترین شاخصه‌های سبک‌شناختی آن، کاربست شگردهای بیانی‌ همچون بینامتنی، آشنایی‌زدایی، نقاب، متناقض‌نما، فلش‌بک و... می‌باشد. در این جستار با توجه به سه سطح زبانی، ادبی و فکری به بررسی سبک‌شناسانه این سروده پرداخته شده و با روش توصیفی- تحلیلی از رهگذر آن برخی از ویژگی‌های این اثر، تمایز شاعر در نوع تصاویر و زبان شعری، و همچنین نحوه القای مفاهیم مورد نظر به مخاطب را مورد واکاوی قرارخواهد گرفت.
کلید واژه‌ها: سبک شناسی، بینامتنی، نقاب، صلاح عبدالصبور، الخروج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول: najafi.ivaki@yahoo.com
تاریخ دریافت:10/10/1391                     تاریخ پذیرش:08/03/1393

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a
  • t b