یحیی سماوی مظهر آمریکایی‌ستیزی در شعر معاصر عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
  شعر مقاومت به عنوان نوع ادبی اثرگذار در میان انواع ادبی دیگر، به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور عراق از نمود بیشتری برخوردار است. شاعران مقاومت عراق، با استفاده از سلاح کلمه، گزارشی هنرمندانه از پایداری و مقاومت خود و مردم سرزمینشان در برابر ظلم و ستم ارائه داده­اند. در این میان «یحیی سماوی» از جمله شاعران معاصر عراق است که با رژیم بعث حاکم بر جامعه­ی عراق و اشغالگران آمریکایی به شدت مخالف است و سلطه­ی هیچ­یک از آن­ها را بر نمی تابد. او با سلاح توانمند شعر، اعتراض خود علیه استبداد و به خصوص استعمار را اعلام کرده و به مبارزه و ستیز با بیگانگان پرداخته است. افشای جنایت­های آمریکا در عراق، اعتراض به غارت این کشور توسط اشغالگران و... از جمله مفاهیم مقاومت و پایداری است که در آثار این شاعر کبیر معاصر عراقی تجلی یافته است. شاعر گاهی با کنایه و به یاری زبان طنز و گاهی با بیانی صریح، سعی در تبیین این مفاهیم دارد؛ او به مدد بازخوانی وقایع تاریخی نظیر واقعه­ی دلخراش کربلا بر آن است فرهنگ مبارزه علیه مستکبران و استعمارگران را در دنیای عرب و به ویژه در کشور عراق گسترش دهد تا از این رهگذر جهان را با مفهوم واقعی عدالت اجتماعی، سیاسی آشنا سازد. مقاله­ی حاضر بر آن است تا اشعار مقاومت یحیی سماوی پس از اشغال عراق از سال 2003 تا پایان 2011م را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
کلید واژه­ها: عراق، یحیی سماوی، شعر عربی معاصر، مقاوم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

یحیی سماوی مظهر آمریکایی‌ستیزی در شعر معاصر عراق

نویسندگان [English]

  • ش ش
  • ش ش