تحلیلی زبان شناختی – ساختاری از قصیده ی «الظِّل و الصَّلیب» بر اساس روش یاکوبسن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ساختگرایی (Structuralism) به مثابه یکی از بارزترین جنبش های تاریخ اندیشه ی آدمی، در فاصله ی میان دو جنگ جهانی متولد شد و در حال حاضر نیز در نوع خود نگرشی پویا و رو به رشد است. به همین دلیل نمی توان به نوعی ارزیابی نهایی و کامل در این باره دست یازید. اندیشه ی «ساخت» (structure) از قدمتی به مراتب طولانی تر برخوردار است این اصطلاح در قرن هفدهم میلادی به واژگان زیست شناسی افزوده گردید ودر قرن نوزدهم در مطالعه ی زبان، ادبیات و نیز فلسفه به کار گرفته شد. اصطلاح «نظام» (system) که امروزه نزدیکترین اصطلاح به مفهوم «ساخت» به شمار می رود اشاره به نظریه ی نظم عبد القادر جرجانی در نگاه ادیبان دارد. آن چه که در این جستار نوشته آمده تحلیلی است «زبان شناختی – ساختاری» از قصیده ی «الظل و الصلیب» صلاح عبدالصبور شاعر و نویسنده ی مصری که یکی از پرچم داران جنبش شعر آزاد در ادبیات عربی و از رهروان پست مدرنیسم متاثر از اندیشه ی غربی است . در این پژوهش ابتدا سعی بر آن است تا با بررسی زبان شناختیِ (آوایی و دستوری) قصیده که به فرم و صورت مربوط می شود پرداخته شود، سپس محتوا و بررسی زیر ساخت و پیکره ی مضمون آن با خوانشی ساختاری از این اثر ادبی شاعر شهیر مصری مورد بررسی قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Linguistic analysis - structure of the ode "alzel -o- va alsalib" based on the Jakobson.s method

نویسندگان [English]

  • . Hossein Abavisani1
  • Farshid Mousavi2
چکیده [English]


    What is written in the analytical essays, "linguistic - structuralism" of the ode alzel-o- va  alsalib" Salah Abdossabor Egyptian poet and writer of free verse movement in the holders flag and Arabic literature from the monk Postmodernism has influenced thought Western . In the first study to try it reviews linguistic (phonetic and grammatical) ode to the form and face is concerned, we paid and then reviews the content and infrastructure and earn ode corpus structural theme of this poetry reading of the poem famous Egyptian poets . In this paper it is trying to investigate what was written before the objectives and results of various qasideh do and we explain the victory of the poet and describe  the poem mentioned in various aspects

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: linguistic
  • Structural
  • salah abdossabor
  • infrastructure
  • al zel-o- va al salib