نویسنده = آوا قاسمی
نقد روان‌شناختی شخصیت سعید مهران در رماناللص و الکلاب براساس نظریۀ عقده حقارت آلفردآدلر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22034/mcal.2023.19353.2290

صابره سیاوشی؛ معصومه نعمتی قزوینی؛ آوا قاسمی