بررسی و نقد «زینب، مناظر و أخلاق ریفیة» نخستین رمان معاصر عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

رمان روایتی منثور و مطول است که بر اساس تقلیدی نزدیک به واقعیت از رویدادها، انسان، عادات و حالات او در قالب یک پیرنگ نوشته شده و به نحوی شالوده جامعه را در زمانی معین به تصویر می کشد یا مورد انتقاد قرار می دهد. «زینب» نخستین رمان عربی در قرن بیستم و اثری اجتماعی و در نوع خود پیشگام است که بر طبق معیارهای معاصر فن داستان نویسی به نگارش درآمده است.مدهآآ محمد حسین هیکل آن را در اوایل قرن بیستم؛ زمانی که برای تحصیل در فرانسه به سر می برد، نوشته است. دوری از وطن –مصر- و تأثیرپذیری از تمدن، ادبیات و زیباییهای فرانسه، از عوامل مؤثر  در نگارش این اثر است. پیرنگ داستان شرح زندگی واقعی و محیط اجتماعی جامعه روستایی مصر است. جنبه های ظاهری زندگی شخصیت ها به گونه ای هنرمندانه توصیف شده است. نویسنده در شخصیت پردازیها واقعیت عینی جامعه و قوه سیال ذهن خود را در هم آمیخته است. در درونمایه داستان زندگی دهقانان مصر، مشکلات و آداب و رسوم آنها به شیوه توصیفی و با رویکردی انتقادی بیان شده است. زبان روان و ساده و توصیف طبیعت، مناظر و شخصیتها خواننده را تشویق می کند داستان را تا پایان بخواند و این از محاسن این اثر نوپا بشمار می آید. در طول روایتِ حوادث گاه از لهجه محلی مصر استفاده شده است. عنصر زمان بر خطی مستقیم و گذرا جریان دارد و در کشمکش میان شخصیتها و چهارچوب روایی داستان ظاهر می شود. از عنصر مکان نیز به طور عام و با عناوینی مثل: روستا و مزرعه و خانه استفاده شده است. افراط در توصیفات، تناقض در شخصیت پردازیها به ویژه در باره «حامد» به عنوان قهرمان داستان، درک نسبی و نه عمیق از زندگی کارگران و کشاورزان و عدم موفقیت در ورود به عمق شخصیتها از نقاط ضعف این اثر به شمار می آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

3. Rural review and critique "Zainab, landscape and behavior "first contemporary novel in Arabic

نویسندگان [English]

  • 1 1
  • 1 1
چکیده [English]

 
The novel is a prose narrative, an imitation of the reality of human events and scenarios that are written in the form of a plot. Zaynab is the first novel in Arabic in the Twentieth Century. It is the pioneering work of fan fiction written by contemporary standards. Mohammad Hossein Physique This story is written in French. Away from home and started a new civilization of France and French literature is his motives in writing this story. Plot follows the story of rural life in Egypt. Life characters are well described. Language is a simple story and some of the local dialect is used.
 The straight line is the general time and place, with names such as towns, villages, homes and farms have been used.
Too much inconsistency in the description and characterization, particularly about the protagonist in "Hamid" and little understanding of the lives of farmers is novel faults

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Zeinab
  • Egypt
  • farmer
  • Plot
  • Characterization
  • Structure