کارکرد خواننده ی نهفته در پرورش قوه تخیل کودکانه در داستان های کودک محمود شقیر بر پایه‌ی نظریه‌ی آیدن چمبرز (بررسی موردی: داستان کوتاه أنا و جمانة)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

10.22034/mcal.2022.15620.2111

چکیده

ادبیات کودک، بخش تأثیرگذاری در زندگی انسان است؛ زیرا شالوده­­­ی وی را می سازد ومهارت زبانی و منطقی را پرورش می­دهد.نظریه­ی آیدن چمبرز1 می­کوشد تا راه­های تحلیل یک داستان در حوزه­ی ادبیات کودک را در اختیار پژوهشگر قرار دهد. در این روش چهار عنصر سبک2، زاویه­ی دید3، طرفداری4 و شکاف­های گویا5 داستان کوتاه «أنا وجمانة» نوشته­ی «محمود شقیر»، مورد مطالعه قرار می­گیرد. پژوهش حاضر بر آن است تا براساس شیوه­ی توصیفی-تحلیلی، به واکاوی این داستان بپردازد؛ نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نویسنده، از واژگان، الفاظ و جملاتی متناسب با سن و فهم و درک کودکان استفاده کرده و سبک این داستان، از طرحی چالش برانگیز و جذاب، ساخت ویژه، اصطلاحات ساده، ضرب­المثل­ها، استعارات و تشبیهات دلنشین و گیرا و کودکانه برخوردار است. زاویه­ی دید نیز با نگاهی کودکانه همراه می­شود و عقاید و نظرهای یک کودک بر دنیای درون و بیرون آن حاکم است. عنصر طرفداری، پررنگ و به­خوبی متجلی­شده و نویسنده به کودک این اجازه را می­دهد تا کنجکاوی و شیطنت کند و از این طریق، زمینه­ی مشارکت فعال و لازم خواننده­­ی کودک را فراهم سازد. سپیدنویسی داستان و شگردهای آن نظیر تمرکززدایی و ابهام، با جذابیت و لذت همراه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hidden reader’s function to pamper children’s imagination in Mahmoud Shoukair’s stories based on the theory of Aidan Chambers: A case study of the short story “Anna and Joumana”

نویسندگان [English]

  • Salah Al-ddin Abdi 1
  • Maryam Masoumi 2
1 Associate Professor, Arabic Language and Literature University of Bu-Ali-sina, Hamedan
2 M. A of Arabic Language and Literature University of Bu-Ali- Sina, Hamedan
چکیده [English]

Introduction: An important factor that can influence the lives of children and teenagers - is literature. This has been reflected in a considerable and valuable bulk of research. Mahmoud Shoukair is a famous Palestinian writer and a pioneer in the field of children's literature. He was born in Jerusalem in 1941 AD. After primary and secondary education, he went up for a bachelor’s degree in philosophy and social sciences from a Syrian university. Choukair has literary and artistic skills in many areas such as novels, short stories, anecdotes, movie–scenarios, travelogues and stories, as well as children and adolescents’ literature. His writing job began in 1962 began with a number of magazines such as Alafaq el-Jadid – which published his works in the field of children and adolescents’ literature.
Style: Chambers looked at a wide genre, beyond the usual boundaries of words and sentence structure and has his own stylistic features and the use of language. The author and reader can elicit their own information because the text conveys any desired meaning. 
Point of view: A way of attracting the audience’s attention and setting up communication between the reader and the text is to select a proper point of view. In children’s literature, this feature can establish a better relationship between the author and the audience. A certain point of view passing everything through the filter of perspectives and thus more audience's sympathy can be gained with the work.
Advocacy: One of the common beliefs in the childishness of any work is that the child is the central character of the story or that the child is at the center of the story. According to Chambers, the principle and element that can help to communicate with a low-age audience and draw him into the text is the principle of companionship and empathy with the child and support him. According to this theory, however, the author does not need to support exaggerations of the latent reader, or to show himself openly in favor of the child, or to go so far as to place the child in front of the adults.
Another method –to affect the audience is to stimulate his thoughts and imagination. This helps to fill the gaps in the text of the story. So there is no problem to sometimes use blanks and dotsin the text. According to Chambers, a skilled author can leave certain points to be guessed or imagined by the reader, which is gives the audience a chance of participation in the story.
In this study, we try to analyze the stories of Mahmoud Choukair "from the perspective of Aidan Chambers’ theory and and answer the following questions:

Which-of the four tenets of Chambers’s theory is involved more?
What is the point of view of the story according to the theory of Chambers?
How are the wordsstructured in the storyof Mahmoud Choukair for children?
What isthe author's view of the world of children and adolescents?

 Methodology: This study is based on the descriptive - analytical method and the theory - of Aidan Chambers. The data have been collected through valid library websites.
Results and Discussion: The ups and downs of the story are very attractive, and the ambiguities in it are solved reasonably.  The story of Anna and Jamana has a coherent and orderly evolutionary course, and the events are tied to the main character of the story. The characters Anna and Joumana –are the most important elements of the story. Its features, positive and beautiful ethics and values are powerful and influential in the society, and the vocals are impressive. The language of the author in this story is far from any otnament, ambiguity and complexity. Simple, fluent, pleasant, understandable, concise and useful sentences and words have been selected. Pictures in the heart of the story are flexible. Angle viewing is associated with a childlike look, and theories postulate a child in the world inside and outside the ruling. The use of angle as a childish vision sets the stage for more reading, which provides a connection with the text. Joumana element in the story of Anna and advocacy is bold and well expresses the author's curiosity and mischief and shows the active participation of the reader. The main feature of this element isthe protagonist's imaginary world view .The story of Anna and Joumana is in the context of adventures. There is decentralization and ambiguity in most of the storytelling techniques of this story.
Conclusion: a. The fans in the story have sympathy with children and young people.

Although the stores have been written for children, it involves the participation of adults as well.
Mahmoud Choukair uses simple and understandable terms appropriate to the children's level of knowledge.
Theauthor of the story elaborately depicts kids’ world view.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • children's literature
  • Aidan Chambers
  •  Mahmoud Choukair singer - the lies
  •  Anna and Joumana
-آدام، ژان میشل و فرانسوا روزا،(1383)، تحلیل  انواع  داستان (رمان، درام، فیلم­­­­­­نامه)، ترجمه آذین  حسین­زاده  و کتایون شهپرراد، تهران: قطره.
-آدینه­پور، طاهره، (1382)، «ترجمه خواننده­ی درون  متن، -آیدن چمبرز»، پژوهش­نامه­ی ادبیات کودک ونوجوان،  شماره 33-34: 53-65.
-ایرانی، ناصر،(1364)، داستان، تعاریف، ابزار و   عناصر، تهران: کانون پرورش فکری کودکان  ونوجوانان.
-بیدمشکی، مریم، (1385)، نقش قصه و تأثیرات تربیتی آن بر کودکان، برگزیده مقالات قصه­گویی، دومین جشنواره­ی قصه­گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
-بیشاب، لیونارد،(1374)، درس­هایی درباره­ی رمان نویسی، ترجمه محسن سلیمانی، تهران: زلال.
پاینده، حسین، (1393)، گشودن رمان؛ رمان ایرانی در پرتو نظریه و نقد ادبی، تهران: مروارید.
-جزینی، محمدجواد، (1384)، الفبای داستان­نویسی، تهران: ققنوس.
-چمبرز، آیدن،(1387)، خواننده­ی درون­متن، تألیف مرتضی خسرونژاد، دیگرخوانی­های ناگزیر، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
-حسام­پور، سعید، (1390)، «بررسی خوانند­ه­ی نهفته در داستان­های احمداکبرپور برپایه­ی نظریه­ی آیدن چمبرز»،مطالعات ادبیات کودک، سال اول، شماره­ی1: 101-127.
-ذبیح­نیا عمران، آسیه و منوچهر اکبری (1391)، شخصیت در ادبیات کودک و نوجوان، یزد: هومان.
-شقیر، محمود،(2007)، أنا وجمانة، روایة للفتیات والفتیان، رام­­الله، منشورات أوغاریت.
-فروزنده، مسعود،(1388)، «نقد و تحلیل عناصر داستان در گزیده­ای از داستان­های کودکان»، فصلنامه ادب پژوهی، دوره­ی سوم، شماره­ی 9: 152-171.
-کاظم­زاده، نسرین،(2011)،«رسالة جامعیة عن­القصة القصیرة جداً»، طهران: المؤسسات العربیة للدراسات والنشر.
-محمدی، محسن،(1392)، «جلوه­های پایداری در داستان­های محمود شقیر (بررسی موردی قالت لنا الشجرة و أنا و جمانة)»، پایان­نامه­ی دوره­ی کارشناسی ارشد، صلاح الدین عبدی، دانشکده­ی علوم انسانی، دانشگاه همدان.
-مولوی، جلال الدین محمد بن محمد، (1382)، مثنوی مولوی، کرمان: انتشارات خدمات فرهنگی کرمان.
-میرصادقی، جمال،(1380)، عناصر داستان، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سخن.
-نیکولایوا، ماریا،(1387)، فراسوی دستور داستان در دیگر خوانی­های ناگزیر، ترجمه­ی مرتضی خسرونژاد، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
-یونسی، ابراهیم،(1384)، هنر داستان نویسی، تهران: نگاه.