خوانش کمینه گرایانة داستان‌های کتاب"التائه" اثر جبران خلیل جبران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 
چکیده
داستانک یا داستان کوتاهِ کوتاه، یکی از ژانرهای داستانی است که در دوران اخیر مورد توجه داستان نویسان قرار گرفته است. این نوع روایی ریشه در کمینه گرایی یا مینی مالیسم دنیای معاصر دارد که شامل حذف عناصر غیر ضروری داستان است و با تکیه بر دو عنصر سادگی و ایجاز پایه گذاری شده است. در پژوهش پیش رو نگارنده با تکیه بر روش تحلیلی-توصیفی، ابتدا داستان مینی مالیستی و هر یک از عناصر آن را به عنوان بخش تئوری ارائه داده است و در ادامه، به واکاوی این مؤلفه ها در داستان‌های مجموعۀ "التائه" جبران خلیل جبران در سه حوزة روایی، لفظی و موضوعی پرداخته‌ است. پس از خوانش کمینه گرایانه داستان‌های کوتاه این مجموعه، این نتیجه حاصل گردید که داستان‌های مذکور، به جهت برخورداری از شخصیت‌های محدود، حجم بسیار کم، حجم بالای گفتگوها، کاربرد کلمات و جملات و پاراگراف های کوتاه و سایر ویژگی‌های داستان مینی مال، در زمرة ژانر داستانک جای می گیرند.
 
کلمات کلیدی: داستانک؛ ایجاز؛ کمینه گرایی؛ جبران خلیل جبران؛ مجموعة التائه
 

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

خوانش کمینه گرایانة داستان‌های کتاب"التائه" اثر جبران خلیل جبران

نویسنده [English]

  • ی ی

کلیدواژه‌ها [English]

  • کلمات کلیدی: داستانک
  • ایجاز
  • کمینه گرایی
  • جبران خلیل جبران
  • مجموعة التائه