تأثیرپذیری شاعران معاصر عرب از مکتب ادبی رمانتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گرایش شاعران معاصر عرب به مکتب رمانتیک، نقطۀ آغازین تحول در این شعر به شمار می­رود و رمانتیک­ها از گروه­های پیشتازی هستند که دگرگونی ادبیات عربی و  همگامی آن با عصر جدید، با تلاش­های آنان شروع شد. هرچند تعداد این جماعت در ابتدا اندک بود و بیشتر تغییر در حوزه معانی شعر را مد نظر داشتند، اما طولی نکشید که شمار آنها بیشتر شد و دامنه تحول­خواهی آنان نیز، گستردش یافت به طوری که در مدتی کوتاه، محتوا و ساختار شعر معاصر عربی را دگرگون ساخت. این تأثیرگذاری به حدی گسترده بود که در فاصله میان دو جنگ جهانی، برجسته­ترین شاعران عرب که آثاری جهانی پدید آورد­ه­اند، از پیروان مکتب رمانتیک هستند. در جای جای اشعار این گروه از شاعران، نمونه­های بارزی از شعر رمانتیکی پدید آمده است که بیانگر میزان تأثیر این مکتب ادبی در شعر معاصر عربی است. پیوند میان نابسامانی­های اجتماعی جهان عرب و اندوه که یکی از درون­مای­های اصلی شعر رمانتیکی است از عوامل گسترش و ماندگاری این تأثیرگذاری ژرف به شمار می­رود. این مقاله با ذکر نمونه­هایی از شاعران رمانتیک عرب، گسترۀ این تأثیرگذاری را نشان می­دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

. Romanticism in the contemporary Arabic poetry

نویسندگان [English]

  • ش ش
  • ش ش
چکیده [English]

 
The neo-Romantics of the contemporary Arabic literature (the followers of Europian  Romanticism). are among the forerunners  who  wanted   to  follow  the  modern  literary  changes. The emergence of Romantic Literary School in Arabic poetry is supposed to be the start of a undamental change in Arabic literature.as the start of a drastic change.Although their efforts mostly emphasized the reform of content while relying on two elements of 'veracity of sentiments' and 'organic unity' in poetry; soon after, this change was more and more developed by proponents of modern poetry. In less than half a century,  the whole Arabic poetry was gradually affected by this unique change

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Romanticism
  • Chang in Contemporary Arabic poetry
  • Arabic poetry
  • contemporary romance