کلیدواژه‌ها = نجیب محفوظ
کارکرد نشانه‌شناختی نام‌ها در رمان الطریق نجیب محفوظ

دوره 10، شماره 19، اسفند 1399، صفحه 185-205

10.22034/mcal.2021.13242.1970

نعیمه غفارپور صدیقی؛ وحید مبارک؛ محمد ایرانی


خوانشی تحلیلی از صحنه آغازین رمان "اللص والکلاب" اثر نجیب محفوظ

دوره 9، شماره 17، بهمن 1398، صفحه 99-122

10.22034/mcal.2020.1671

عادل آزاددل؛ جواد گرجامی؛ نرگس معصومی


تحلیل روان‌شناسانه رمان زقاق المدق اثر نجیب محفوظ

دوره 6، شماره 11، آبان 1395، صفحه 211-235

یحیی معروف؛ مسلم خزلی


شیوه‌های شخصیت‌پردازی غیرمستقیم (کنش، گفتار و نامگذاری) در رمان «زقاق‌المدقّ» اثر نجیب محفوظ

دوره 6، شماره 10، خرداد 1395، صفحه 107-135

علی اصغر حبیبی؛ حمیده امیرحاجلو؛ فتاح علیپور


نقدی بر رمان«اللّص و الکلاب» اثر «نجیب محفوظ» از منظر فنّ توصیف

دوره 2، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 1-39

وصال میمندی؛ فاطمه جمشیدی