دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیل کنش مفهومی و ارتباطی سوژه در سروده‌های بهار عربی «ایهاب الشلبی» بر اساس مؤلفه‌های کنش ارتباطی یورگن هابرماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.22034/mcal.2022.18474.2246

حسین الیاسی؛ زینب قاسمی اصل


تحلیل کاربست شیوه‌ی روایی فراداستان در رمان کیدالنساء اثر خیری عبدالجواد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22034/mcal.2022.18606.2253

محمودرضا توکلی محمدی


تحلیل رمان حرب الکلب الثانیه بر اساس نظریه آشوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1401

10.22034/mcal.2022.18809.2261

مسلم خزلی؛ پیمان صالحی


بررسی و نقد آراء کمال ابو دیب در حوزه نقد فمنیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.22034/mcal.2023.18956.2271

رسول بازیار؛ شهریار نیازی


آشنایی‌زدایی ادبی در شعر «الحریة» سروده احمد مطر با تکیه بر نظریة بافت زبانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

10.22034/mcal.2023.19309.2289

ساجد زارع؛ محمد مهدی سمتی


تحلیل شخصیت‌های رمان أفراح لیلة القدر اثر عبد‌الکریم ناصیف براساس کهن الگوهای شخصیتی شینودا بولن.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1402

10.22034/mcal.2023.18379.2240

ریحانه حمزه؛ معصومه تقی زاده؛ معصومه شبستری


نمودهای پرسونا در صانع الحب اثر احسان عبدالقدوس بر پایه نظریه گوستاو یونگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22034/mcal.2023.18880.2288

حسین شمس‌آبادی؛ علیرضا حسینی؛ رفعت فیضی؛ سحر دهقانی


«الأسود یلیق بک» اثر أحلام مستغانمی، روایتی به قلم یک زن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22034/mcal.2023.19175.2278

بهنام فارسی؛ فاطمه قادری؛ زینب توکلی


نقد روان‌شناختی شخصیت سعید مهران در رماناللص و الکلاب براساس نظریۀ عقده حقارت آلفردآدلر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22034/mcal.2023.19353.2290

صابره سیاوشی؛ معصومه نعمتی قزوینی؛ آوا قاسمی


بررسی نشانه‌شناختی رمزگان‌های شعر معاصر یمن با تکیه بر نظریه پیرس؛ مطالعه موردی اشعار عبدالله بردونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

10.22034/mcal.2023.19295.2286

احمد محمدی نژاد پاشاکی؛ حسین تک تبار فیروزجائی


واکاوی ساختار روایتی رمان «الحب تحت المطر» بر اساس الگوی گریماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1402

10.22034/mcal.2024.20781.2347

سجاد اسماعیلی؛ نرگس قلیخانی


خوانشی قوم‌شناختی از داستان الربة الحجریة اثر ابراهیم الکَونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1402

10.22034/mcal.2024.20041.2321

سمیه السادات طباطبایی؛ فائقه سادات طباطبائی


بررسی شخصیت اصلی رمان«إختفاء السید لاأحد» برمبنای نظریۀ آبراهام مزلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1402

10.22034/mcal.2024.19728.2302

عباس گنجعلی؛ فائزه ایزی؛ سید مهدی نوری کیذقانی


سمفونی ادیان و اقوام در رمان نواقیس روما بر اساس خوانش باختینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1402

10.22034/mcal.2024.19662.2297

حسن اسماعیل زاده باوانی؛ عبدالاحد غیبی؛ گلستان طیب زاد


واکاوی روان پریشی های نزار قبانی در «قصیدة بلقیس» بر اساس نظریۀ سوگ کوبلر راس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1402

10.22034/mcal.2024.19202.2281

عبدالاحد غیبی؛ سجاد صدقی


بازخوانی جداریه محمود درویش از چشم انداز رئالیسم جادویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1402

10.22034/mcal.2024.18859.2310

سارا ذبیحی؛ علی صفایی


بررسی سروده های انتقادی نزار قبانی بر اساس نظریه جورج لوکاچ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.22034/mcal.2024.19107.2280

علی نجفی ایوکی؛ مهتاب فضلی؛ امیرحسین رسول نیا


کاربست نظریه‌ی انسجام متنی در قصیده‌ی «خواطر الغروب» ابراهیم ناجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1403

10.22034/mcal.2024.20734.2344

عبدالوحید نویدی


شعر دیداری در اشعار عبدالرزاق عبدالواحد نمونه موردی سروده‌ی «هارب من متحف الآثار» و «أصابع الخوف»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1403

10.22034/mcal.2024.20258.2330

طیبه سیفی؛ فائزه رئیسی


تطبیق ساختار روایی رمان «وحدها شجرة الرّمان» سنان انطون با نظریه‌ی روایت‌شناسی گریماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

10.22034/mcal.2024.20584.2341

محسن سیفی؛ محدثه مزوری؛ علی نجفی ایوکی


بررسی نقض حقوق زندانی در رمان «شرق المتوسط» اثر عبدالرحمن منیف بر اساس قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

10.22034/mcal.2024.20405.2338

علی اصغر حبیبی؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ داود سیفی قره یتاق


بررسی کهن الگوی آنیما در رمان الأجنحة المتکسّرة جبران خلیل جبران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

10.22034/mcal.2024.20060.2322

احمد لامعی گیو؛ محمدرضا میدان نورد


واکاوی انتقادی گفتمان سلفی‌ در شعر هاشم الرفاعی بر اساس الگوی نورمن فرکلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

10.22034/mcal.2024.20929.2352

مریم علی یاری؛ ابوالحسن امین مقدسی؛ محمد حسن فؤادیان؛ مسعود فکری


مقایسه کارکرد عناصر داستانی دو رمان مطلقة من واقع الحیاة و ساق البامبو در ترسیم سیمای زن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

10.22034/mcal.2024.19460.2292

نرگس NARGES؛ نیلوفر صحرانورد