نمایه نویسندگان

آ

 • آدینه، مصطفی تحلیل قصیدة «سِفر ایوب» بدر شاکر سیاب بر اساس مکتب «معنادرمانی» فرانکل [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 127-147]

ا

 • اسدی، مهدی ریخت‌شناسی داستان «بازگشت‌به‌حیفا» غسّان کنفانی بر اساس الگوی کلودبرمون [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 77-99]
 • اصغری، جواد بررسی تکنیک روایی چند آوایی در رمان‌های مواجع الشتات و وجهان لعنقاء واحده نوشتة عبدالکریم ناصیف [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 105-125]
 • افخمی عقدا، رضا نشانه‌شناسی رمزگان‌های زبانی در سروده «عودة سندباد» از «علی فوده» [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 197-225]

پ

 • پاشایی، محمد بررسی و تحلیل تصویر زن در داستان‌های کوتاه یوسف ادریس [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 1-22]
 • پرچگانی، فاطمه تحلیل رمان فی المنفی اثر ژرژ سالم بر مبنای مکتب اگزیستانسیالیسم [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 67-88]

ج

 • جمشیدی، فاطمه نشانه‌شناسی رمزگان‌های زبانی در سروده «عودة سندباد» از «علی فوده» [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 197-225]

ح

 • حاجی زاده، مهین بررسی و تحلیل تصویر زن در داستان‌های کوتاه یوسف ادریس [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 1-22]
 • حسام پور، سعید بازتاب «سنت» و «تجدد» در قصرالشوق نجیب محفوظ [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 127-153]
 • حسینی اجداد، سید اسماعیل بررسی موتیف "أرض" در رمان "الحرب فی برّ مصر" از یوسف القعید [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 175-195]

خ

 • خداوردی، سمیه سبک شناسی سروده «أوراس» عبدالمعطی حجازی [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 195-218]
 • خسروی زاده، سودابه بررسی سرعت روایت در رمان «المصابیح الزرق» حنامینه [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 1-24]

د

 • دیبایی، فرشته بلاغت «آیرونی» و تحلیل ابتکارات جواهری در قصیده طنزآمیز«تَنْویمَةُ الْجِیاعْ» [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 89-104]
 • درویشی، میلاد تحلیل رمان فی المنفی اثر ژرژ سالم بر مبنای مکتب اگزیستانسیالیسم [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 67-88]
 • دلشاد، شهرام بررسی موتیف "أرض" در رمان "الحرب فی برّ مصر" از یوسف القعید [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 175-195]

ر

 • رسول نژاد، عبدالله بررسی سرعت روایت در رمان «المصابیح الزرق» حنامینه [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 1-24]
 • رضایی، رضا بلاغت «آیرونی» و تحلیل ابتکارات جواهری در قصیده طنزآمیز«تَنْویمَةُ الْجِیاعْ» [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 89-104]
 • رفیعی، راضیه بررسی و تحلیل تصویر زن در داستان‌های کوتاه یوسف ادریس [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 1-22]

ز

 • زالی، مرضیه نمادپردازی در شعر علی الفزانی (شاعر معاصر لیبی) [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 149-171]
 • زینی وند، تورج نمادها و نشانه‌های «کودکی و جنگ» در شعر سمیح القاسم [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 101-125]

س

 • سالمی، محمد دلالت‌های معنایی اسطوره‌ تموز در شعر خلیل حاوی و عبدالوهاب البیاتی [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 23-42]
 • سرباز، حسن بررسی سرعت روایت در رمان «المصابیح الزرق» حنامینه [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 1-24]
 • سن سبلی، بی بی راحیل تحلیل مفهوم «فرودست» گایاتری اسپیواک در رمان «مملکة الفراشة» اثر واسینی الاعرج با مطالعه موردی زنان [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 55-75]

ص

 • صاعدی، احمد رضا بازنمایی عقدۀ حقارت در شخصیت قهرمان داستان «إمرأة عند نقطة الصفر» اثر نوال سعداوی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 227-245]
 • صالحی، پیمان تحلیل رمان «اللصّ والکلاب» اثر نجیب محفوظ با الگوی ساختاری کلود برمون [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 43-66]
 • صدری، اعظم بازخوانی اسطورۀ اوزیریس در شعر سمیح القاسم بر اساس الگوی جوزف کمبل [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 155-173]

ع

 • عابدی، حسین نمادها و نشانه‌های «کودکی و جنگ» در شعر سمیح القاسم [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 101-125]

غ

 • غلامی، سیمین بررسی تکنیک روایی چند آوایی در رمان‌های مواجع الشتات و وجهان لعنقاء واحده نوشتة عبدالکریم ناصیف [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 105-125]

ف

 • فاتحی، سید حسن تحلیل مفهوم «فرودست» گایاتری اسپیواک در رمان «مملکة الفراشة» اثر واسینی الاعرج با مطالعه موردی زنان [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 55-75]
 • فرجی، مطهره تحلیل قصیدة «سِفر ایوب» بدر شاکر سیاب بر اساس مکتب «معنادرمانی» فرانکل [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 127-147]

ق

 • قادری، فاطمه نشانه‌شناسی رمزگان‌های زبانی در سروده «عودة سندباد» از «علی فوده» [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 197-225]

ک

 • کیانی، حسین بازتاب «سنت» و «تجدد» در قصرالشوق نجیب محفوظ [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 127-153]
 • کرمی، مدینه بازتاب «سنت» و «تجدد» در قصرالشوق نجیب محفوظ [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 127-153]
 • کلاهچیان، فاطمه نمادها و نشانه‌های «کودکی و جنگ» در شعر سمیح القاسم [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 101-125]

گ

 • گودرزی لمراسکی، حسن ریخت‌شناسی داستان «بازگشت‌به‌حیفا» غسّان کنفانی بر اساس الگوی کلودبرمون [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 77-99]

م

 • محسنی، بلاسم نمادپردازی در شعر علی الفزانی (شاعر معاصر لیبی) [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 149-171]
 • مختاری، قاسم تحلیل قصیدة «سِفر ایوب» بدر شاکر سیاب بر اساس مکتب «معنادرمانی» فرانکل [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 127-147]
 • میر احمدی، سید رضا سبک شناسی سروده «أوراس» عبدالمعطی حجازی [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 195-218]
 • مرادزاده، سمیره تحلیل رمان «اللصّ والکلاب» اثر نجیب محفوظ با الگوی ساختاری کلود برمون [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 43-66]
 • مفاخری، فرهنگ آرمانشهر و ضد آرمانشهر در آثار علمی- تخیلیِ توفیق الحکیم (نمایشنامه «رحلة إلی الغد» و داستان کوتاه «فی سنة ملیون») [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 173-194]
 • ملا ابراهیمی، عزت دلالت‌های معنایی اسطوره‌ تموز در شعر خلیل حاوی و عبدالوهاب البیاتی [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 23-42]
 • میمندی، وصال نشانه‌شناسی رمزگان‌های زبانی در سروده «عودة سندباد» از «علی فوده» [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 197-225]

ن

 • نادری، سمیه خوانش ساختار اندیشگانی و بینافردی اشعار فاروق جویده براساس رویکرد نقش‌گرای هلیدی (مطالعه مورد پژوهانه: ده قصیده) [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 25-54]
 • نادری، فرهاد خوانش ساختار اندیشگانی و بینافردی اشعار فاروق جویده براساس رویکرد نقش‌گرای هلیدی (مطالعه مورد پژوهانه: ده قصیده) [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 25-54]
 • ناظری، حسین نمادپردازی در شعر علی الفزانی (شاعر معاصر لیبی) [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 149-171]
 • ناظمیان، هومن تحلیل رمان فی المنفی اثر ژرژ سالم بر مبنای مکتب اگزیستانسیالیسم [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 67-88]
 • ناعمی، زهره آرمانشهر و ضد آرمانشهر در آثار علمی- تخیلیِ توفیق الحکیم (نمایشنامه «رحلة إلی الغد» و داستان کوتاه «فی سنة ملیون») [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 173-194]
 • نجفی ایوکی، علی سبک شناسی سروده «أوراس» عبدالمعطی حجازی [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 195-218]
 • نجفی ایوکی، علی بازخوانی اسطورۀ اوزیریس در شعر سمیح القاسم بر اساس الگوی جوزف کمبل [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 155-173]
 • نوروزی، علی نمادپردازی در شعر علی الفزانی (شاعر معاصر لیبی) [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 149-171]